Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Dzięki znaczącym postępom wdrażania projektu „Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania” realizowanego przez Centrum Szkoleniowo - Doradcze Dr Kurnicki oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe w kwocie 7,5 mln zł, które będą mogły być przeznaczone na wsparcie m.in. bytomskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

PUP

Przypomnijmy, że celem projektu jest wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników oraz dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej).

W projekcie mogą brać udział pracownicy oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenie jednego lub kilku miast województwa śląskiego wchodzących w skład Obszarów Strategicznej Interwencji.

Warto podkreślić, że cechą charakterystyczną projektu jest tzw. Podejście Popytowe, tj. mechanizm dystrybucji środków oparty na możliwości dokonania przez przedsiębiorcę samodzielnego wyboru usług rozwojowych (czyli np. tematyki szkoleń czy obszarów i zakresu usług doradczych) odpowiadającej w największym stopniu na aktualne potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Może się to okazać szczególnie pomocne dla przedsiębiorców w dobie dynamicznie zmieniających się warunków prowadzenia działalności.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz harmonogramy naborów będą na bieżąco publikowane na stronie Podmiotowy System Finansowania dla przedsiębiorstw OSI

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu:

  • telefonicznego: 32 278 42 26 (infolinia od poniedziałku do piątku w godzinach 08.30 - 16.30);
  • mailowego:
  • osobistego;
  • Biuro Projektu Centrum: Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki Sp.k. ul. Stalmacha 20 41-800 Zabrze;
  • Punkt Obsługi Przedsiębiorcy: Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, ul. Łagiewnicka 15 (pok. 38).