Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

We wtorek, 23 listopada w Bytomiu odbyła się konferencja „25 lat Polski w OECD”. W spotkaniu wziął udział prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Referat, wystawa, panel

Podczas konferencji w Auli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Modrzewskiego 5 został wygłoszony referat „Polska na drodze do wspólnot świata zachodniego, 25 lat członkostwa polski w OECD”, zaprezentowano wystawę „Od Planu Marshalla do OECD” a paneliści dyskutowali na temat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W spotkaniu wzięli udział prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, przedstawiciele samorządów lokalnych, uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. SGRPZM współpracuje ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, do którego należy miasto Bytom, w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

p

Polska równorzędnym partnerem

Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej powstała 16 kwietnia 1948 roku w celu koordynacji realizacji Planu Marshalla, który służył odbudowie gospodarek krajów Europy Zachodniej po II wojnie światowej, obejmujący pomoc w postaci surowców mineralnych, produktów żywnościowych, kredytów i dóbr inwestycyjnych. Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 22 listopada 1996. Zobowiązania przyjęte przez Polskę w związku z uzyskaniem członkostwa w OECD, obejmują m.in. przepływy kapitałowe, bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz politykę podatkową i ekologiczną. Polska w wymianie międzynarodowej jest traktowana jako równorzędny partner, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne w postaci dochodów z eksportu, wykorzystania zagranicznych czynników produkcji i bardziej wydajnych metod zarządzania.