Do 14 stycznia (piątek), można jeszcze składac oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Bytomia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Ogłoszenie Prezydent Bytomia, działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Bytomia w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.