Wraz z Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 w Bytomiu, zapraszamy na wystawę pokonkursową twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. W konkursie brali udział uczniowie wszystkich typów szkół (poza plastycznymi) uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic, klubów oraz uczestnicy zajęć plastycznych w placówkach dla osób niepełnosprawnych. Celem konkursu było: prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu polskiego, pokazanie różnorodności technik plastycznych. Zapraszamy do obejrzenia wystawy przygotowanej na I i II piętrze, gmachy głównego biblioteki. Wystawa dostępna będzie od 20.01 do 28.02.