Dzielnicowi z Komisariatu Policji II uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami, pedagogami i kuratorem sądowym. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” w Szkole Podstawowej numer 3 w Bytomiu. Policjanci poruszyli tematy związane z demoralizacją i negatywnymi zjawiskami wśród młodzieży.

W środę młodszy aspirant Kamil Piotrowski, aspirant Łukasz Bylica i aspirant Jarosław Odyjas, policjanci Komisariatu Policji II w Bytomiu wzięli udział w spotkaniu z rodzicami, pedagogami i kuratorem sądowym. Spotkanie odbyło się podczas zorganizowanego zebrania rodziców przez dyrekcję Szkoły Podstawowej numer 3 przy ulicy Strażackiej w Bytomiu. Dzielnicowi przedstawili zagadnienia dotyczące demoralizacji oraz zjawisk negatywnych wśród młodzieży. Policjanci wyjaśnili również, jakie skutki prawne ponoszą osoby zdemoralizowane. Głos w tej sprawie zabrała również obecna na zebraniu pani kurator sądowa. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i padło wiele pytań ze strony rodziców. Doskonale wpisało się również w program „Dzielnicowy bliżej nas”.

  • Dzielnicowi na zebraniu z rodzicami w szkole
  • Plakat Dzielnicowy bliżej nas
  • Policjanci na spotkaniu w szkole