Uzupełnienie brakujących pokryw, odtworzenie powłoki lakierniczej, która pod wpływem warunków atmosferycznych uległa zmianom /zniszczenie i wyblaknięcie powłoki/, a także ich wyczyszczenie. Zakończyła się renowacja 30 latarń na bytomskim Rynku. Dzięki ich odświeżeniu ponownie wyglądają one estetycznie, jak również zostały zabezpieczone dodatkową ochroną przed korodowaniem.

Zakończyła się renowacja 30 latarń na bytomskim Rynku

Warto dodać, że w trakcie realizowanych prac usunięte zostały z latarń elementy reklam. Koszt renowacji wszystkich 30 latarń na bytomskim Rynku wyniósł 27 tys. zł.