W związku z pytaniami mieszkańców napływającymi do Urzędu Miejskiego w Bytomiu, informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Bytomiu nie telefonują do mieszkańców w celu przeprowadzenia wywiadów telefonicznych. Ponadto, Gmina Bytom nie zlecała przeprowadzania badań opinii publicznej wśród mieszkańców Bytomia.