Pan Bronisław Wątroba jest działaczem społecznym i kulturalnym, popularyzatorem godki śląskiej i fraszkopisarzem tworzącym po śląsku. Jest autorem m.in. następujących wydawnictw: „Ślōnzok fikcjōm: tragikōmedyjo”, „Plebiscyt we Necie: tragikōmedyjo we jednym akcie ło szejściu łobrozach”, "Ô ty Wyspie Szmaragdowy”, „Ewangelicznie za świyntym Jōnym: w parafrazie”, „Ewangelicznie za świyntym Markym: w parafrazie”, „Ewangelicznie za świyntym Mateuszym: w parafrazie”, „Ewangelicznie za świyntym Łukaszym: w parafrazie”. W roku ubiegłym w naszej bibliotece gościliśmy pana Bronisława, który został zaproszony w ramach cyklu spotkań on-line pt.: „O książkach o Śląsku”, gdzie ciekawie „godoł” o swojej twórczości i czym dla niego jest pisanie po śląsku. Jako ciekawostkę nasz gość dodał, że pierwsza wzmianka o Bytomiu ukazała się już w 1123 roku.

Tym razem zapraszamy do wysłuchania nagrania na bibliotecznym kanale YouTube Fraszek na motywach historii, legend i podań śląskich autorstwa pana Bronisława Wątroby i w jego interpretacji.