Główne założenia dotyczące funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, zostały omówione podczas spotkania informacyjnego w Centrum Integracji Społecznej.

W spotkaniu zainicjowanym przez Wydział Polityki Społecznej UM, udział wzięli m.in. zastępca prezydenta Bytomia Adam Fras oraz specjaliści z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego na czele z dyrektorem Jarosławem Wesołowskim.

Uczestnicy spotkania, fot. archiwum CIS

W prelekcji oraz dyskusji, podczas której eksperci odpowiadali na pytania dotyczące planowanych projektów i możliwości pozyskania środków finansowych w obszarze włączenia społecznego, brali udział dyrektorzy i pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy i aktywnej integracji.

Przedstawiciele Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego omówili główne założenia dotyczące wydatkowania środków unijnych, a także działania związane z rozwojem usług społecznych, wsparciem rodziny i grup najbardziej potrzebujących.

Przybliżone zostały też tematy z zakresu włączenia społecznego, najważniejsze zmiany w porównaniu do minionego okresu programowania, a także wysokość alokacji finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na działania dotyczące włączenia społecznego oraz planowane terminy naborów wniosków.