Ponad 200 osób wzięło dziś udział w szkoleniu „Doskonalenie warsztatu lektorskiego”. Uczestniczyli w nim śląscy policjanci pełniący funkcje lektora, występujący publicznie oraz prowadzący różnego rodzaju uroczystości. Doświadczeni eksperci omówili tematy związane z efektywnymi wystąpieniami publicznymi, mową ciała, pracą z mikrofonem, a także dykcją. W wydarzeniu uczestniczył szef śląskiego garnizonu nadinsp. Roman Rabsztyn.

Dziś w Auli im. aspiranta PWŚl Jana Kali w Katowicach odbyło się szkolenie pn. „Doskonalenie warsztatu lektorskiego”. Wydarzenie zorganizowane przez Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach było skierowane głównie do policjantów, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych występują publicznie, udzielają informacji dla przedstawicieli mediów oraz prowadzą różnego rodzaju uroczystości, gdzie sprawują funkcje lektora bądź konferansjera. Szkolenie zgromadziło liczne grono uczestników. Ponad 200 policjantów garnizonu śląskiego i Szkoły Policji w Katowicach oraz pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach rozwijało swoje umiejętności w obszarze prowadzenia profesjonalnych prezentacji i wystąpień.

Podczas kilkugodzinnego doskonalenia zawodowego doświadczeni eksperci poruszyli szereg istotnych zagadnień, mających na celu poprawę warsztatu lektorskiego i umiejętności publicznego wystąpienia. W wydarzeniu uczestniczył również Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, który zabrał głos i wyraził uznanie dla profesjonalizmu policyjnego lektora podkom. Marka Jona. Szef śląskiego garnizonu podkreślił, że pełnienie tej roli to trudne zadanie, ale dzięki szkoleniom następcy Marka będą mogli stawać się równie dobrymi lektorami.

Program szkolenia obejmował dwa główne tematy.

Pani Anna Ujma - profesjonalna trenerka wystąpień publicznych i mowy ciała omówiła zagadnienie efektywnego przekazu werbalnego i niewerbalnego. Prowadząca zaprezentowała techniki komunikacyjne, które pomagają przemawiać tak, aby przyciągnąć uwagę słuchaczy i wywierać pozytywne wrażenie. Ekspertka podkreśliła znaczenie mowy ciała i zaprezentowała sposoby wykorzystania gestów, mimiki i postawy ciała w celu budowania silnego przekazu.

Pan Marek Ciepliński - dziennikarz, który przez 40 lat pracował w Polskim Radiu Katowice m.in. na stanowisku dyrektora programowego poruszył zagadnienie pracy z mikrofonem. Doświadczony publicysta przedstawił techniki korzystania z tego narzędzia, które wpływają na jakość i zrozumiałość przekazu. Następnie omówił zagadnienie właściwej dykcji podczas wystąpień. Uczestnicy szkolenia mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat poprawnego wymawiania i artykulacji, co ma istotne znaczenie przy jasnym i zrozumiałym przekazywaniu informacji.

Szkolenie pozwoliło uczestnikom na zdobycie i poszerzenie cennych umiejętności, które przyczynią się do zwiększenia skuteczności przekazu i lepszej komunikacji z odbiorcami. Zdobyta wiedza będzie miała pozytywny wpływ na jakość przyszłych wystąpień publicznych i prowadzonych uroczystości.

 • zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w trakcie przemówienia
 • zdjęcie przedstawia widownię siedzącą w rotundzie
 • zdjęcie przedstawia Policjanta w trakcie przemówienia
 • zdjęcie przedstawia prelegentkę w trakcie przemówienia
 • zdjęcie przedstawia prelegentkę w trakcie przemówienia
 • zdjęcie przedstawia prelegentkę w trakcie przemówienia
 • zdjęcie przedstawia prelegentkę w trakcie pokazu ćwiczeń
 • Zdjęcie. Widoczny mężczyzna prowadzący szkolenie na auli
 • Zdjęcie. Widoczny mężczyzna prowadzący szkolenie na auli
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy szkolenia na auli
 • Zdjęcie. Widoczna policjantka i prowadząca szkolenie na auli
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy szkolenia na auli
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy szkolenia na auli
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy szkolenia na auli