W wieku 60 lat zmarła Urszula Pelc, wieloletnia nauczycielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3, z którą była związana od 1981 roku.

- Urszula pracowała z pasją i zaangażowaniem. Była człowiekiem szlachetnym i wrażliwym na potrzeby innych. Pozostawiła po sobie pustkę, którą trudno będzie wypełnić - mówią o swojej szefowej współpracownicy.

Śp. Urszula Pelc

Pani Urszula Pelc była nauczycielem dyplomowanym, posiadała 42 letni staż pracy zawodowej, w tym od początku była związana zawodowo ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Władysława Broniewskiego, w której od 1992 r. do 2000 r. pełniła funkcję wicedyrektora, a od 2000 r. pełniła funkcję dyrektora.

W centrum uwagi pani dyrektor zawsze leża troska o dzieci wymagające specjalnych zabiegów edukacyjnych, we wszystkich sferach działań związanych z realizacją funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.

Dzięki staraniom dyrektorki w szkole zostały uruchomione i funkcjonują nadal klasy terapeutyczne. Urszula Pelc służyła aktywną pomocą młodym nauczycielom, inicjowała różnorodne działania Rady Pedagogicznej, efektywnie współpracowała z Radą Rodziców, kształtując właściwą atmosferę w szkole.

Za swoją pracę została wielokrotnie odznaczona m.in.: Nagrodą Prezydenta Miasta Bytomia, Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty czy Brązowym Krzyżem Zasługi.