Już po raz siódmy mieszkańcy bytomskich domów pomocy społecznej wzięli udział w Miechowickich Artystycznych Kombatanckich Integracji. Wydarzenie w konwencji konkursu skierowane do osób starszych, mieszkańców dps-ów, uczestników dziennych domów samopomocy społecznej zorganizowało we wtorek, 7 listopada Stowarzyszenie Bytomskie Maki w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej "Kombatant".

Jak co roku celem projektu była szeroko rozumiana integracja środowisk ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów, zaprezentowanie twórczości artystycznej mieszkańców dps-ów, przeciwdziałanie marginalizacji życia społecznego seniorów i mieszkańców placówek pomocy społecznej.

Gośćmi tegorocznej imprezy byli wiceprezydent Adam Fras oraz dyrekcja i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja", DPS Wędrowiec oraz DPS Dom Kombatanta z Lublińca.

Twórczość i integracja

Zespoły artystyczne zaprezentowały publiczności różnorodne formy wyrazu. Jak zaznaczają organizatorzy i jury, wszystkie występy były na wysokim poziomie, a komisja konkursowa powołana spośród przedstawicieli jednostek uczestniczących w przeglądzie i zaproszonych gości, miała trudne zadanie.

Nagrodą główną dla zwycięzców tradycyjnie była statuetka Makowej Panienki wykonana przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. W tym roku trafiła ona do zespołu Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja".

Lata pracy na rzeczy integracji

Pierwsza edycja MAK -ów odbyła się w 2015 roku i spotkała się z szerokim odzewem środowisk zajmujących się pomocą społeczną nie tylko w Bytomiu, ale też w innych śląskich miastach. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Mariusz Wołosz.