Prezydent Bytomia ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy pl. Tadeusza Kościuszki 10/10

Zobacz nieruchomość na mapie