W związku ze zmianą pogody i prognozowanymi opadami śniegu, w piątek w nocy /17 listopada/ Miejski Zarząd Dróg i Mostów uruchomi Akcję Zima, czyli zabezpieczenie dróg, placów, parkingów, dróg osiedlowych i chodników przed skutkami zimy.

W tym roku na bytomskie drogi wyjedzie dziewięć pługopiaskarek i dwadzieścia cztery pługosolarki do zimowego utrzymania chodników i jezdni. Pojazdy będą obsługiwane przez Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek oraz Zakład Usług Drogowych i Komunalnych Dromar.

Pługopiaskarka

Jak co roku wykonawcy, którzy będą w naszym mieście walczyć ze skutkami zimy, zaopatrzeni są w niezbędne środki chemiczne i uszorstniające. Wsparciem w odśnieżaniu na terenie bytomskich skwerów i terenów reprezentacyjnych będą służyć pracownicy Zaplecza Technicznego MZDiM, którzy, aby przeciwdziałać skutkom zimy, zabezpieczyli niezbędny sprzęt oraz 145 ton piasku i 21 ton soli.

W okresie zimowym służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg będą nadzorować prace w pasie drogowym, a także w rejonach poza nim. Ponadto pracownicy będą odpowiedzialni za monitorowanie prognoz pogody, tak aby w przypadku opadów śniegu sprawnie prowadzić akcje odśnieżania.

Jak zgłosić problemy z odśnieżaniem?

Problemy związane z zimowym utrzymaniem miasta, można zgłaszać całodobowo pod numerem telefonu: 47 851 02 15, lub mailowo na adres: . Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą odbierać sygnały dotyczące zimowego utrzymania ulic i chodników, które należą do gminy.