To był ważny dzień dla uczniów bytomskich szkół, którzy weszli w skład drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Młodzi rajcowie złożyli w poniedziałek, 20 listopada uroczyste ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego.

To był ważny dzień dla uczniów bytomskich szkół, którzy weszli w skład drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej

- Serdecznie Wam gratuluję wyboru. Cieszę się, że zaangażowaliście się w ten proces i chcecie uczestniczyć w życiu miasta bliżej tej części uchwałodawczej i wykonawczej. Liczę na dobrą współpracę polegającą na merytorycznym dialogu. Rozmowa jest kluczem do wypracowania dobrych rozwiązań. Życzę wam żebyście szli drogą samorządową jak najdłużej się da i jestem przekonany, że są dziś wśród was osoby, które za kilka lat będą nadawały bieg temu, co dzieje się w Bytomiu - mówił prezydent Mariusz Wołosz.

Młodym radnym pogratulowała także senatorka Halina Bieda oraz Michał Staniszewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu, który otworzył obrady.

- Powoli w niepamięć odchodzi mit, że osoby młode nie interesują się polityką, o czym świadczą ostatnie wybory parlamentarne z 70% frekwencją głosujących w wieku do 29. roku życia. Świadomość młodych, że warto uczestniczyć w życiu społecznym jest coraz większa - mówił Michał Staniszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu.

Ślubowanie złożyli: Jan Czopek, Anna Wojcieszek (I Liceum Ogólnokształcące), Hanna Bartoszek, Bartłomiej Szekieta (II Liceum Ogólnokształcące), Kacper Pogoda, Julia Gritner (IV Liceum Ogólnokształcące), Amelia Sadowska, Daniel Mazurkiewicz (Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół), Bartosz Choroba, Nicole Kabat (Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych), Wiktoria Hereda, Agata Nowotnik (Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich), Mikołaj Błach, Franciszek Marszałek (Zespół Szkół Technicznych), Dominik Kochanek (Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących), Paulina Słania (Technikum nr 4), Dorota Roskosz, Martyna Greń (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna), Karolina Halamus.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej został Mikołaj Błach, a funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Julia Gritner, a Sekretarzem MRM wybrana została Karolina Halamus.

Z inicjatywą i energią

Choć podejmowane przez młodych ludzi uchwały mają charakter opiniodawczy, to sesje młodzieżowej rady nie różnią się od sesji dorosłych. Bycie młodzieżowym radnym to m.in. okazja do tego, by nabrać doświadczeń przed ewentualnym startem w wyborach samorządowych oraz zainicjować działania na rzecz rówieśników.

Młodzieżowa Rada Miejska decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu została powołana we wrześniu 2019 roku. Bezpośrednim impulsem, do tego aby dać głos młodym bytomianom, była chęć zaangażowania ich w sprawy miejskie.

Czym zajmuje się Rada

Do podstawowych zadań należy opiniowanie planów i działań władz Bytomia, w szczególności projektów uchwał i dokumentów dotyczących młodzieży. Rada służy głosem doradczym, zgłasza własne inicjatywy, podejmuje działania w zakresie edukacji obywatelskiej, między innymi takie, jak: kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, prospołecznych, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, wyrażanie opinii w sprawach społecznych i oświatowych, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie idei wolontariatu, działalności charytatywnej i integracji międzypokoleniowej.