Prezydent Wołosz pogratulował wyróżnionym studentom z UŚ
Prezydent Mariusz Wołosz spotkał się z wyróżniającymi się studentami Uniwersytetu Śląskiego, aby osobiście pogratulować im osiągnięć naukowych i społecznych. Kamil Margielewicz, Paweł Urzenitzok oraz Joanna Kruszyńska-Szwedo zostali uhonorowani Wyróżnieniem Rektora UŚ za swoje wybitne dokonania, które przyciągnęły uwagę lokalnych władz.

Paweł Urzenitzok: Mistrz negocjacji i prawa

Paweł Urzenitzok, student przedsiębiorczości oraz prawa w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ, wyróżnia się na arenie międzynarodowej i krajowej jako mistrz negocjacji. Wśród jego licznych osiągnięć znajdują się tytuły wicemistrza świata i mistrza Polski w negocjacjach. Jest również finalistą prestiżowych konkursów, takich jak Studencki Nobel, Turniej Prawa Rynków Kapitałowych oraz Akademickie Mistrzostwa Polski Mówców.

Urzenitzok, pochodzący z Bytomia, zdobył uznanie również za swoje wystąpienia na konferencjach naukowych, takich jak Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Jego zaangażowanie w edukację i rozwój młodzieży jest widoczne poprzez współautorstwo „Niezbędnika Młodzieżowego Aktywisty”, który ma na celu wspieranie młodzieży w realizacji projektów społecznych. Jego działalność obejmuje także udział w licznych programach, takich jak Szkoła Przywództwa pod Żaglami i Akademia Liderów Dyplomacji.

Joanna Kruszyńska-Szwedo: Integracja muzyki i nauki

Joanna Kruszyńska-Szwedo, doktorantka pedagogiki w Szkole Doktorskiej UŚ, otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ za swoje wyjątkowe osiągnięcia naukowe i działalność popularnonaukową. Jej badania koncentrują się na muzykoterapii i jej wpływie na dzieci ze spektrum autyzmu. Inspiracją do jej pracy była praktyka prowadzenia lekcji skrzypiec z dziećmi o specjalnych potrzebach.

Kruszyńska-Szwedo opracowała projekt badawczy „Metoda Suzuki w procesie wspierania rozwoju uczniów w spektrum autyzmu w pozaszkolnej edukacji muzycznej na przykładzie Polski, Australii i Włoch”. Jej dorobek naukowy obejmuje publikacje i wystąpienia konferencyjne dotyczące kinematyki, neuroobrazowania oraz stabilności postawy u dzieci i zawodowych muzyków. Została również stypendystką kanadyjskiego programu im. Laury Bassi.

Kamil Margielewicz: Pasja do turystyki historycznej

Kamil Margielewicz, student turystyki historycznej na Wydziale Humanistycznym UŚ, został wyróżniony za swoje osiągnięcia naukowe. Jego zainteresowania obejmują badania nad obiektami o znaczeniu militarnym oraz jaskiniami na linii Kraków–Częstochowa. Był pomysłodawcą i kierownikiem projektu „Badania i obserwacje obiektów o znaczeniu militarnym na linii Kraków–Częstochowa, powstałych przed końcem XVII wieku, a także jaskiń”.

Margielewicz aktywnie uczestniczył w prawie 60 konferencjach naukowych na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Jego zaangażowanie w rozwijanie turystyki historycznej zostało docenione przez Ministra Nauki, który przyznał mu stypendium na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe.

Prezydent Mariusz Wołosz wyraził swoje uznanie dla wszystkich wyróżnionych studentów, podkreślając, że ich sukcesy są nie tylko osobistym osiągnięciem, ale również dumą dla całej społeczności akademickiej i lokalnej. Spotkanie z prezydentem było symbolicznym gestem uznania dla ich ciężkiej pracy i determinacji w dążeniu do naukowej doskonałości.


Opierając się na: Urząd Miejski Bytom