Dyplomy dla absolwentów Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego. To już czwarty raz, gdy w Bytomiu odbywa się ta ceremonia, która zgromadziła wielu wybitnych gości i absolwentów.
  1. Wręczenie dyplomów 101 absolwentom medycyny.
  2. Przeniesienie części siedziby Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego do Bytomia.
  3. Gratulacje od władz miasta i przedstawicieli różnych instytucji.
  4. Kampus uczelni mieści się przy ul. Wrocławskiej 12.

Podczas uroczystości, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, dyplomy otrzymało 101 absolwentów medycyny. Studenci ci ukończyli studia najpierw w Kijowie, a następnie kontynuowali naukę w Bytomiu, gdzie od dwóch lat działa kampus Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego.

Warto przypomnieć, że Kijowski Uniwersytet Medyczny, założony trzydzieści lat temu, w 2022 roku musiał przenieść część swojej siedziby do Bytomia ze względu na wybuch wojny w Ukrainie. Tymczasowym miejscem nauki dla studentów jest budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Wrocławskiej 12, gdzie obecnie kształci się około 300 studentów na kierunkach medycyna, farmacja i stomatologia.

Podczas ceremonii, gratulacje absolwentom składali przedstawiciele władz miasta, w tym zastępca prezydenta Michał Bieda oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Nowak. Obecni byli również rektor uczelni Borys Ivniev, prezydent Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego Oleksandr Pokanevych, a także dyrektor Polskiego Kampusu Oleksandr Potii.

Do gratulacji dołączyli także inni goście, w tym prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Władysław Perchaluk, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej Piotr Trybalski, prezeska zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Aneta Kawka oraz kierowniczka działu kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Hanna Dobrowolska.

Bytomski kampus Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego stał się ważnym ośrodkiem akademickim, przyciągającym studentów z różnych części świata. Jego działalność w naszym mieście jest nie tylko dowodem na międzynarodową solidarność, ale również na wysoką jakość kształcenia, którą oferuje ta renomowana uczelnia.


Urząd Miejski w Bytomiu