Szkolenie IV kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji w Katowicach
Policjanci z Bytomia, Chorzowa, Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich wzięli udział w intensywnych szkoleniach na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy w zakresie działania podczas zbiorowych zakłóceń porządku publicznego.
  1. Szkolenie obejmowało działania w pododdziałach zwartych.
  2. Funkcjonariusze doskonalili umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem.
  3. Zajęcia prowadzone były pod nadzorem Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
  4. Szkolenie miało na celu zwiększenie gotowości do interwencji w sytuacjach kryzysowych.

Nieetatowe Pododdziały Prewencji Policji to wyspecjalizowane jednostki, które powołane są do zapewnienia bezpieczeństwa podczas różnego rodzaju zgromadzeń, demonstracji, marszów oraz imprez sportowych. Ich głównym zadaniem jest zapobieganie zamieszkom oraz utrzymanie porządku publicznego. Funkcjonariusze tych pododdziałów, na co dzień pełniący służbę w różnych komendach miejskich i powiatowych, regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby podnosić swoje kwalifikacje.

Podczas ostatniego szkolenia, policjanci mieli okazję przypomnieć sobie zasady działania w pododdziałach zwartych oraz doskonalić umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, takim jak strzelby gładkolufowe. Szkolenie to było szczególnie ważne, ponieważ pozwoliło na zgranie zespołu i przygotowanie funkcjonariuszy do ewentualnych interwencji w sytuacjach zbiorowych zakłóceń porządku publicznego.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone pod dowództwem aspiranta sztabowego Wojciecha Siekańca, dowódcy IV Kompanii Nieetatowego Pododdziału Policji. Nad całością czuwał Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, co gwarantowało odpowiedni poziom merytoryczny i organizacyjny zajęć.

Regularne szkolenia takie jak to, są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu gotowości operacyjnej policjantów. Dzięki nim, funkcjonariusze są lepiej przygotowani do szybkiej i skutecznej interwencji w sytuacjach kryzysowych, co przekłada się na większe bezpieczeństwo mieszkańców.

Takie inicjatywy pokazują, jak ważne jest ciągłe doskonalenie umiejętności służb mundurowych. Zapewnia to nie tylko skuteczniejsze działania w trakcie incydentów, ale również buduje zaufanie społeczne do pracy policji. Mieszkańcy mogą być pewni, że funkcjonariusze są dobrze przygotowani do ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.


Policja Bytom