Zmiana organizacji ruchu pod wiaduktem przy pl. Wolskiego w sobotę 15 czerwca
W nadchodzącą sobotę, 15 czerwca, kierowców czekają poważne zmiany w organizacji ruchu w rejonie pl. Wolskiego. Zmiany te są związane z rozszerzeniem prac przy przebudowie wiaduktu kolejowego w Zamłyniu. Przeczytaj, aby dowiedzieć się, jak najlepiej dostosować swoje trasy.
  1. Zmiana organizacji ruchu pod wiaduktem.
  2. Objazdy dla kierowców jadących do Łagiewnik.
  3. Zmiany na ul. Jagiellońskiej.
  4. Zmiany w rozkładach jazdy autobusów linii 92 i 201.

W sobotę, 15 czerwca, w związku z rozszerzonym zakresem prac przy przebudowie wiaduktu kolejowego w Zamłyniu, wyłączony zostanie prawy pas ruchu pod wiaduktem w kierunku Szombierek. W konsekwencji, kierowcy jadący w stronę Szombierek będą korzystać ze środkowego pasa (na torowisku), natomiast kierowcy jadący w stronę Łagiewnik będą musieli skorzystać z objazdu ulicami Miarki, Chorzowską, Starochorzowską i Krzyżową.

Objazdy dla kierowców do Łagiewnik

Kierowcy zmierzający z centrum w kierunku Łagiewnik muszą przygotować się na objazdy. Istnieją trzy alternatywne trasy:

I trasa: z Placu Wolskiego przez ulice Miarki, Chorzowską, Starochorzowską i Krzyżową.

II trasa: od skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Placu Wolskiego, przez Jagiellońską, Plac Wolskiego, Powstańców Warszawskich, Moniuszki, Miarki, Chorzowską, Starochorzowską i Krzyżową.

III trasa: od skrzyżowania ulic Jagiellońskiej i Moniuszki, przez Jagiellońską, Moniuszki, Miarki, Chorzowską, Starochorzowską i Krzyżową.

Zmiany na ul. Jagiellońskiej

15 czerwca wprowadzone będą również zmiany w organizacji ruchu na ul. Jagiellońskiej. Zamknięty zostanie jeden z pasów ruchu, a pojazdy będą mogły poruszać się tylko skrajnym prawym pasem w kierunku Placu Wolskiego oraz jednym pasem na wprost (po torowisku) w kierunku Szombierek.

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do nowych zasad ruchu.

Zmiany w komunikacji publicznej

Zmiany w organizacji ruchu wpłyną również na funkcjonowanie komunikacji publicznej. Od 15 czerwca linie autobusowe 92 i 201 będą kursować zmienionymi trasami.

Autobus linii 201 nie będzie obsługiwał przystanków Bytom Dworzec i Bytom Powstańców Warszawskich. Z ulicy Łagiewnickiej skręci na ul. Zabrzańską i zatrzymywać się będzie na pętli przy ulicy dojazdowej do Szyby Krystyna, gdzie zlokalizowany będzie tymczasowy przystanek początkowo-końcowy Bytom Szyb Krystyna. Autobus tej linii będzie dodatkowo obsługiwał istniejący i tymczasowy przystanek Bytom Zamłynie w obu kierunkach.

Autobus linii 92 w kierunku Chorzowa pojedzie ulicami Karola Miarki, Chorzowską, Starochorzowską i Krzyżową, omijając przystanki Bytom Łagiewnicka, Łagiewniki Gojny [nż] oraz Łagiewniki Szyby Rycerskie [nż]. W zamian zatrzymywać się będzie dodatkowo na przystankach Bytom Teatr Tańca-Rozbark, Bytom Arki Bożka i Łagiewniki Boisko. Trasa w kierunku Zabrza pozostaje bez zmian.

Prosimy o śledzenie komunikatów dotyczących zmian w organizacji ruchu i kursowania komunikacji publicznej. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie ZTM w zakładce Komunikaty.


Urząd Miejski Bytom