Policjanci z Bytomia ujawnili 40 wykroczeń podczas akcji
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili wczoraj akcję „Bezpieczny Pieszy”, której celem była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Efektem działań było ujawnienie 40 wykroczeń, nałożenie 28 mandatów, skierowanie 7 wniosków do sądu oraz zastosowanie 5 pouczeń.
  1. 40 ujawnionych wykroczeń.
  2. 28 mandatów karnych.
  3. 7 wniosków do sądu.
  4. 5 pouczeń.

Wczorajsza akcja miała na celu monitorowanie wytypowanych przejść dla pieszych i zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie kierowców wobec pieszych. Policjanci skupiali się również na przestrzeganiu przepisów przez samych pieszych, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo. Funkcjonariusze drogówki w ciągu całego dnia działania kontrolowali różne rejony miasta, obserwując, czy kierowcy przestrzegają przepisów dotyczących prędkości i wyprzedzania na przejściach dla pieszych.

Podczas akcji „Bezpieczny Pieszy” policjanci z drogówki ujawnili 40 wykroczeń związanych z nieprawidłowym zachowaniem wobec pieszych, w tym przekraczanie prędkości oraz wyprzedzanie na przejściach. Na kierowców nałożono 28 mandatów karnych, a w 7 przypadkach skierowano wnioski do sądu. Ponadto, zastosowano 5 pouczeń wobec kierowców i pieszych, z czego 6 mandatów nałożono na pieszych, a 2 osoby zostały pouczone.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów, rozwagę oraz wzajemny szacunek na drodze. Tego typu akcje mają na celu nie tylko karanie wykroczeń, ale przede wszystkim edukowanie i zwiększanie świadomości na temat bezpieczeństwa na drodze.

Warto zauważyć, że takie działania są regularnie prowadzone przez policję, aby ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego jest priorytetem, dlatego funkcjonariusze nieustannie monitorują sytuację na drogach i reagują na wszelkie nieprawidłowości.


KMP Bytom