Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zadbaj o swoje serce - zgłoś się do programu teleopieki kardiologicznejlogo serce.jpg

Są jeszcze wolne miejsca w ramach projektu Zdalna opieka kardiologiczna, jako wsparcie dla osób niesamodzielnych,  realizowanego ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
 
Projekt skierowany jest do mężczyzn zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy są w trakcie leczenia kardiologicznego lub już wcześniej mieli problemy z sercem (do roku przed rekrutacją), a także są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby korzystające z pomocy  społecznej, osoby z niepełnosparwnością, niesamodzielne).
 
Pacjenci, którzy zakwalifikują się do projektu  zostaną wyposażeni w urządzenie do zdalnego monitorowania pracy serca oraz dodatkowe wyposażenie - mówi Katarzyna Strzelecka z firmy VikiViki, która realizuje projekt we współpracy z firmą American Heart of  Poland SA. Dzięki transmisji parametrów związanych z układem krążenia do Centrum Monitorowania Serca, dyżurujący personel medyczny będzie w stanie udzielić pacjentowi natychmiastowej pomocy, udzielając konsultacji telefonicznej lub wzywając karetkę pogotowia - dodaje Katarzyna Strzelecka.
 
Warto wspomnieć, że każdy uczestnik zostanie również objęty badaniami diagnostycznymi na początku oraz na końcu trwania projektu. Usługa jest bezpłatna i będzie można z niej korzystać przez 12 miesięcy. Co ważne, uczestnicy projektu będą mogli przesyłać badania EKG oraz korzystać z telekonsultacji przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Projekt będzie realizowany do końca września 2021 roku.

Więcej informacji pod numerami telefonu: 600 544 405 lub 600 544 455.

Projekt „Zdalna opieka kardiologiczna, jako wsparcie dla osób niesamodzielnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na: https://ahop.pl/dotacje/


Autor: AK
Zdjęcia: www.pixabay.com