Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Inwestycja dot. rewaloryzacji pałacu Tiele-Wincklerów oraz przedsięwzięcie w zakresie termomodernizacji oraz zmiany systemu ogrzewania w 21 śródmiejskich budynkach wielorodzinnych, już wkrótce mogę otrzymać większe dofinansowanie. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przychylił się do apelu naszego miasta w tym zakresie, a kolejnym krokiem jest złożenie oficjalnych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego o zmiany w projektach.

 

To dobra wiadomość dla naszego miasta. Cieszę się, że tak ważne projekty dla Bytomia mają szansę uzyskać większe dofinansowanie mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Chciałem podziękować Marszałkowi Województwa Śląskiego i jego zastępcom za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby oraz dobrą współpracę między naszymi instytucjami – dodaje Mariusz Wołosz.

 

Przypomnijmy, że obydwa projekty mają kluczowe znaczenie dla Bytomia. Projekt „Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia” ma na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale również będzie miał wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez ograniczenie niskiej emisji. Z kolei projekt związany z rewaloryzacją pałacu Tiele-Wincklerów to jedna z najważniejszych inwestycji kulturalnych i turystycznych w naszym mieście. Warto podkreślić, że podczas prac odkryte zostały pozostałości kaplicy oraz krypta w oficynie pałacu, co wiązało się z koniecznością wprowadzenia projektu zamiennego uwzględniającego zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Podpisany niedawno aneks z wykonawcą robót jednocześnie zwiększył kwotę całego projektu, dlatego też nasza gmina wystąpiła z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie wartości przyznanego dofinansowania.

 

Wstępna zgoda Zarządu Województwa Śląskiego umożliwia gminie złożenie wniosków o zwiększenie dofinansowania do realizacji projektów.

 


 


Autor: Małgorzata Węgiel-Wnuk
Zdjęcia: H. Klimek