Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Debata o Wyzwaniach Inteligentnych MiastCzym jest program Intelligent Cities Challenge? Jakie korzyści może przynieść miastu współpraca z innymi uczestnikami projektu z całej Europy? Lokal w Bytomiu zaprasza do udziału w panelu dyskusyjnym, podczas którego zaprezentowane zostaną główne założenia programu, w którym bierze udział Bytom.

Intelligent Cities Challenge – Wyzwania Inteligentnych Miast to program wsparcia eksperckiego. W ramach ICC pięć polskich miast – w tym Bytom – otrzyma wsparcie ze strony międzynarodowych ekspertów oraz miast-mentorów z Unii Europejskiej w ciągu najbliższych dwóch lat.

Główne obszary rozwoju miasta, w ramach których Bytomia Chce otrzymać wsparcie to: przekształcenie przemysłu na ekologiczną i czystą produkcję; zwiększenie skali rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej; innowacyjna edukacja i szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji oraz przekwalifikowania; przekształcenie i „zielone” budownictwo, w tym budownictwo mieszkaniowe i zarządzanie miastem.

W piątek 23 października o godzinie 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych – Lokal w Bytomiu przy Placu Sobieskiego 3 odbędzie się debata poświęcona ICC. Podczas panelu zostaną zaprezentowane podstawowe założenia programu. Organizatorami debaty są Urząd Miejski w Bytomiu i Lokal w Bytomiu.

Więcej informacji - Debata o Wyzwaniach Inteligentnych Miast


Autor: LB
Zdjęcia: Materiały prasowe