Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej bytomscy nauczyciele otrzymali nagrody Śląskiego Kuratora Oświata oraz odznaczenia państwowe.

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymali: Justyna Kapuśniok, nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, Ewa Jędrzejczyk, nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu, Mariola Wajsprych, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15, Ewa Bijak, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu oraz Katarzyna Kęsik, nauczyciel Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.

Z kolei odznaczenia państwowe otrzymali: Agnieszka Święcka, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu, Henryk Kalla, nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu oraz Mamcarczyk Karolina, nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu.