Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Wystarczy, że miejsce jest ustronne i porośnięte zielenią. A jeśli jest też wąwóz po starym nasypie kolejowym, możemy być pewni, że znajdziemy tam tony śmieci. Dzikie składowiska odpadów to też plaga przy ogrodach działkowych. Tylko w tym roku Straż Miejska przeprowadziła ponad 400 kontroli otoczenia bytomskich ROD-ów, a na likwidację nielegalnych składowisk śmieci miasto wydało ponad milion zł.

W związku z problemem powstawania dzikich wysypisk w bezpośrednim sąsiedztwie ogródków działkowych Referat Gospodarki Odpadami już kilka miesięcy temu wystosował pisma do prezesów trzydziestu dwóch funkcjonujących w naszym mieście Rodzinnych Ogrodów Działkowych zobowiązujące ich do przeprowadzenia kontroli posiadania i użytkowania przez działkowiczów kompostowników.

- Wyrzucanie w sposób niekontrolowany bioodpadów zawierających resztki owoców i warzyw, wabi dziką zwierzynę. Dlatego zdecydowaliśmy sprawdzić, jak traktują tę sprawę bytomscy działkowcy - mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.

O obowiązku posiadania kompostownika mówi też regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Oprócz kompostowników, ogrody działkowe muszą posiadać kontenery na bioodpady. Działkowcy skarżą się jednak na brak wystarczającej ich liczby, a prezesi na duże koszty dostawienia kolejnych pojemników.

Kontrola umów na odbiór odpadów

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rodzinne Ogrody Działkowe mają obowiązek we właściwy sposób pozbywać się w ciągu sezonu wytworzonych odpadów. Oznacza to między innymi, że muszą posiadać umowę podpisaną z firmą, która zajmuje się odbiorem odpadów.

- Dlatego też poprosiliśmy prezesów ogrodów o udostępnienie kserokopii umów na odbiór odpadów z terenów ROD oraz informacji o sposobie pozbywania się odpadów wielkogabarytowych, które są dużym problemem - mówi Anna Dobińska-Gan, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami.

Z przekazanych informacji wynika, że tylko część ogrodów zamówiła dodatkowe kontenery na wielkie gabaryty. Jedni tłumaczą, że ceny wynajmu kontenera są bardzo wysokie, a działkowcy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów. Inni z kolei, że nie wytworzyli w sezonie żadnych wielkogabarytowych odpadów.

Problematyczne śmieci lądują w krzakach

Gdzie więc lądują połamane leżaki, stare telewizory, plastikowe krzesła i wiadra? Pełno ich za ogrodzeniem ogrodów działkowych. Problem ten dotyczy całego miasta, a dzikie składowiska najczęściej zgłaszane są wokół ROD „Perła” przy ul. Zabrzańskiej „Działkowiec Śląski” przy ul. Strzelców Bytomskich, ROD „Pod Wierzbami” przy ul. Frenzla, ROD „Zgoda” przy ul. Gruntowej, ROD „Jaśmin” przy ul. Spacerowej, ROD „Zygmunt” przy ul. Fabrycznej.

Kwestie zaśmiecania terenów zgłaszają sami zaniepokojeni tym procederem działkowcy, którzy odkrywają śmieci w drodze na działkę czy też przysłowiowo łapią za rękę niefrasobliwego sąsiada.

- Osoby przyłapane na tzw. „gorącym uczynku” na ogół przyjmują nakładany mandat karny i usuwają wyrzucone odpady. W przeciwnym przypadku wnioski o ukaranie kierowane są do Sądu Rejonowego - mówi Bartłomiej Nowakowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Bytomiu.

Fotopułapka na śmiecących

Nieocenioną pomocą w walce z procederem wysypywania śmieci gdzie popadnie są umieszczane w różnych lokalizacjach fotopułapki, będące przestrogą dla tych, którzy zechcą pozbyć się odpadów niezgodnie z prawem.

- Nasze miasto dysponuje siedmioma fotopułapkami stacjonarnymi oraz sześcioma mobilnymi kamerami, dzięki którym udało się złapać na gorącym uczynku i ukarać amatorów podrzucania śmieci w mniej uczęszczanych lokalizacjach.

Firma świadcząca usługi monitorowania natychmiast powiadamia służby miejskie o każdym takim incydencie, a także współpracuje ze Strażą Miejską, by jak najszybciej wykryć sprawcę wykroczenia.

Ciężarówka przy ROD Malwa

Na początku listopada oko kamery zarejestrowało samochód ciężarowy, którego kierowca wysypał w okolicach ul. Cegielnianej odpady w postaci ziemi i gruzu. Kierowca został namierzony, a dzierżawca terenu, czyli ROD Malwa wezwany do wyjaśnienia sprawy. Trzeba zaznaczyć, że prace polegające na utwardzaniu terenu przy użyciu odpadów także podlegają przepisom o odpadach.

Ciężarówka zrzucająca odpady

W Bytomiu jest też sporo pozytywnych przykładów dbania o porządek wokół ogrodów działkowych. Działkowcy z ROD „Zorza” sami posprzątali zaśmiecony teren wokół ogrodów, w sąsiedztwie garaży. Z kolei ROD „Malwa” zadbały o utworzenie kilku placyków gospodarczych tak, aby działkowcy mogli wygodnie i legalnie pozbywać się odpadów.