Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zrewaloryzowany Pałac Tiele-Wincklerów w Bytomiu-Miechowicach to jeden z najpiękniejszych zabytków w naszym mieście oraz na Górnym Śląsku. Wartość inwestycji przekroczyła 11,6 mln zł, a obiekt został w tym roku udostępniony dla mieszkańców. Teraz nasz pałac walczy w prestiżowym konkursie organizowanym przez Polską Agencję Prasową - „Inwestycja z perspektywą”. Zapraszamy mieszkańców Bytomia do głosowania na nasz projekt. Głosować można wchodząc na link Bytom: Rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów i oddać głos na naszą gminę.

Pałac Tiele-Wincklerów po rewaloryzacji

Do konkursu z całej Polski zgłoszono aż 158 projektów. Jednym z nich jest rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym przy ul. Dzierżonia w Bytomiu Miechowicach”. Głosowanie w konkursie potrwa do 31 grudnia 2021 roku, a trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, zaś zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi reporter PAP z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na stronach Polskiej Agencji Prasowej. Warto dodać, że laureatów konkursu „Inwestycja z perspektywą” poznamy po Nowym Roku.

Zapraszamy mieszkańców Bytomia do głosowania na nasz projekt. Głosować można wchodząc na link Bytom: Rewaloryzacja zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów i oddać głos na naszą gminę.

Pałac Tiele-Wincklerów przed rozpoczęciem prac

Jeden z najpiękniejszych zabytków w mieście

Przypomnijmy, że projekt rewaloryzacji zespołu pałacowego Tiele-Wincklerów zlokalizowanego w Parku Ludowym obejmował odbudowę i przebudowę wolnostojącej ruiny oficyny pałacu Tiele-Wincklerów wraz z zagospodarowaniem terenu rumowiska po wysadzonej części pałacu oraz jego najbliższego otoczenia, wraz z placami wewnętrznymi, ścieżkami parkowymi, małą architekturą i zielenią oraz towarzyszącym uzbrojeniem podziemnym.

Prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. W ramach prac odtworzono historyczną bryłę fragmentu pałacu wraz z detalami, m.in. wnękami okiennymi nawiązującymi do stylu Tudorów czy krenelażami wieńczącymi wieżę, odtworzono stolarkę okienną i drzwiową - w tym charakterystyczne dla angielskiego gotyku Tudorów detale wnęk okiennych. Odkryte podczas prac relikty płytek, posłużyły jako wzór do odtworzenia posadzek. „Krypta pałacowa” została odgruzowana i zabezpieczona przed dalszą degradacją oraz oddzielona od reszty budynku przeszklonymi drzwiami, a także oświetlona.

Pałac Tiele-Wincklerów w Bytomiu-Miechowicach
Pozostałości kaplicy tj. oryginalne mury ceglane, zostały pozostawione jako trwała ruina, zabezpieczone, wyrównane i otynkowane. W ramach prac rewaloryzacyjnych, zagospodarowano także teren przed oficyną pałacu. Na terenie rumowiska wykonano płytę żelbetową przed tarasem, na której będą mogły odbywać się koncerty plenerowe. Wyeksponowany został obrys pałacu na rumowisku, powstały ścieżki wokół oficyny pałacu i rumowiska. Posiano trawniki, nasadzono krzewy i drzewa. Przed pałacem stanęły także tablice informacyjne ze zdjęciami i historią budynku. Teren został także oświetlony, dzięki czemu nocą wygląda niezwykle atrakcyjnie.

Warto dodać, że budynek został dostosowany do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców Bytomia i nie tylko. Zarówno w Pałacu, jak również wokół niego mogą być organizowane wydarzenia kulturalne, w tym wystawy, prezentacje, wykłady historyczne, koncerty, spotkania autorskie czy festyny.