Co to jest lokata rentierska?

Nie ulega wątpliwości, że w czasie, gdy pieniądz jest niestabilny, np. poprzez wysoką inflację, warto jest inwestować zamiast wydawać. Jedną z najmniej ryzykownych opcji inwestycyjnych są lokaty. Banki oferują różne typy tego produktu, a jednym z nich jest lokata rentierska. Taka lokata różni się od klasycznych lokat tym, że odsetki są wypłacane inwestorowi regularnie, a nie na koniec trwania umowy. Wyjaśniamy, czym charakteryzuje się ten produkt bankowy i jak dokładnie naliczane są odsetki.

Lokata rentierska – na czym dokładnie polega?

Lokata rentierska jest rodzajem depozytu terminowego, który zapewnia jej właścicielowi cykliczne wypłaty odsetek zamiast ich kapitalizacji. W zależności od tego jak skonstruowana jest umowa, wypłaca się je w regularnych odstępach czasu, np. co miesiąc, co kwartał lub co pół roku. Ze względu na ten niestandardowy dla lokat sposób rozliczania się z inwestorem, banki proponują lokaty rentierskie na dłuższe okresy niż lokaty klasyczne – najczęściej od 12 do 36 miesięcy. Kiedyś ten sposób inwestowania był dedykowany wyłącznie osobom z dużymi oszczędnościami, dzisiaj może z niego skorzystać niemal każdy zainteresowany.

Samo założenie lokaty rentierskiej nie różni się niczym od procedur obowiązujących przy innych produktach bankowych. Należy podpisać umowę, w której zawarte są wszystkie informacje dotyczące oprocentowania, naliczania i wypłaty odsetek, itd. Zanim zdecydujesz się na założenie takiej lokaty, przejrzyj oferty poszczególnych banków. Najkorzystniejsze lokaty rentierskie to oczywiście takie, w których oprocentowanie jest jak najwyższe, a kary za zerwanie umowy znikome.

Lokata rentierska a lokata standardowa

Lokatę rentierską od znanych, popularnych lokat odróżnia przede wszystkim sposób naliczania odsetek. W klasycznych lokatach są one wypłacane dopiero po zakończeniu okresu trwania umowy. Oznacza to, że wcześniej nie możesz skorzystać z pieniędzy z lokaty, ponieważ narazisz się na finansową karę. W przypadku lokaty rentierskiej odsetki są wypłacane na twoje konto regularnie, zatem możesz korzystać z tego, co „zarobiły” twoje pieniądze.

Lokaty klasyczne są bardziej popularne, dlatego też więcej banków je oferuje i to na rozmaitych zasadach. Czas trwania takich lokat może być bardzo różny, niektóre placówki proponują nawet lokaty kilkumiesięczne. W przypadku lokaty rentierskiej czas trwania jest dłuższy i wynosi z reguły 12 do 36 miesięcy.

Czy warto skorzystać z lokaty rentierskiej?

Mając nawet niewielkie oszczędności zawsze warto je zainwestować – szczególnie wtedy, gdy inflacja jest wysoka, co oznacza, że pieniądz traci na wartości. Zarówno lokaty standardowe, jak i rentierskie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, który gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach. Z tego wynika, że oba te produkty są bezpiecznym sposobem na pomnażanie swoich pieniędzy. Lokata rentierska daje możliwość pomnożenia swojego kapitału, nie blokując przy tym całkowicie pieniędzy. Jednak tak, jak przy każdej inwestycji warto zadać sobie pytanie, czy taki sposób oszczędzania odpowiada twoim potrzebom.