Wyniki konkursu na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, z budżetu Gminy Bytom na rok 2023, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Bytomia, działającego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/376/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.