Kolejny rok za nami, a więc jak zwykle to czas podsumowań. Oddajemy w Państwa ręce drugi numer.

Jak zwykle na koniec roku, jest trochę refleksyjnie, trochę nostalgicznie i sprawozdawczo.

Zakres tematyczny Biuletynu został uzupełniony rozdziałem pt. Nagrody, nagrody...- o ważnych nagrodach literackich - w związku z tym, że drugie półrocze, zdominowane zostało przez różne konkursy literackie oraz rankingi na najlepsze książki.

 

Raz na cztery lata odbywają się Mistrzostwa świata w piłce nożnej, które od zawsze wzbudzają olbrzymie emocje, nie mogło zabraknąć rozdziału pt. Mundial - książki dla wszystkich, którzy czują sportowego ducha rywalizacji. Zjawisko, jakim jest futbol, doczekało się wielu opracowań i publikacji – od naukowych i historycznych przez powieści fabularne po publicystykę i reportaż. Jest okazją, aby zarekomendować książki o tej tematyce.

Biuletyn kierowany jest do wszystkich, którym bliska jest książka i czytelnictwo i szeroko pojęty świat kultury i mamy nadzieję, że będzie przynajmniej w pewnym stopniu źródłem inspirujących wiadomości z dziedziny bibliotekarstwa i aktualności ze świata kultury.

Zakres tematyczny Biuletynu przedstawia się następująco:

  • Działo się w MBP w Bytomiu.

  • Bytomskie nowinki... nie tylko literackie.

  • Świat książki dziecięcej z elementami biblioterapii i bajkoterapii.

  • Polecane artykuły prasy fachowej.

  • Nagrody, nagrody...

  • Mundial - książki dla wszystkich, którzy czują sportowego ducha rywalizacji.

Znajdziecie go na naszej stronie w zakładce Wiadomości ze świata książki BIULETYN BIBLIOTECZNY