Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci

Niestety coraz większe grono dzieci boryka się z zaburzeniami mowy. W tym wypadku jako rodzice powinniśmy zadbać o to, aby dziecko uzyskało profesjonalną pomoc. Konieczna jest wizyta u logopedy, który pomoże dziecku prawidłowo się rozwijać i wskaże rodzicom, jak ćwiczyć z dzieckiem. Jakie zaburzenia mowy występują najczęściej u naszych pociech? Gdzie znajdziemy wsparcie? O czym warto wiedzieć?

Częste zaburzenia mowy u dzieci

Istnieje wiele różnego rodzaju wad wymowy, które dotykają głównie dzieci w wieku przedszkolnym. Co ciekawe, średnio co trzeci maluch potrzebuje pomocy logopedy. Najczęstszym problemem jest sygmatyzm, czyli seplenienie. Poza tym, dzieci błędnie wymawiają głoskę "r", czy też spotykane jest nosowe zabarwienie głosu. U nastolatków z kolei dochodzi do jąkania się, co prowadzi do lęku przed wypowiadaniem się.

Dlaczego te problemy są tak częste? Przyczyn może być wiele. Jeśli chodzi o seplenienie, może to dotyczyć zmiany w uzębieniu u dzieci w początkowym okresie nauki w szkole. Okazuje się, że wady zgryzu mają zły wpływ na aparat mowy, ruchliwość języka i sposób ułożenia. Ponadto, problemy wynikają z zaburzenia słuchu fizjologicznego i fonematycznego, naśladownictwa, dziedziczności, jak też zaburzenia kinetyczno-kinestetycznego. Nieodpowiednia wymowa litery "r" odnosić się może do budowy języka, anomalii podniebienia twardego, wad zgryzu i skrócenia wędzidełka podjęzykowego. 

Co warto wiedzieć?

Jedną z najczęściej diagnozowanych zaburzeń mowy jest dyslalia. Może mieć różne przyczyny, które odnoszą się do opóźnienia w rozwoju mowy, upośledzenia umysłowego, uszkodzeń słuchu, nieprawidłowej budowy aparatu wymowy itp. Mając na uwadze kryteria objawowe, wyróżnić można następujące typy dyslalii:

  • Roatycyzm - czyli nieprawidłowa wymowa głoski "r". 
  • Seplenienie - odznacza się nieodpowiednią artykulacją niektórych głosek. 
  • Gammacyzm - cechuje się nieprawidłową wymogą głosek "g" i "h". 
  • Kappacyzm - nieprawidłowa wymowa głosek "k" i "ki".
  • Betacym - to nieodpowiednia wymowa głoski "b".
  • Lambdacyzm - nieodpowiednia wymowa głoski "l".
  • Mowa bezdźwięczna - odznacza się zaburzeniami w wymowie głosek dźwięcznych. Na przykład dziecko zamiast dom mówi tom, zamiast woda mówi fota itp. 

Jeśli zauważymy u dziecka niepokojące objawy podczas wymowy, warto jak najszybciej odwiedzić specjalistę. 

Pomoc logopedy

Pomoc logopedy jest nieoceniona w wielu przypadkach. Na uznanie zasługuje gabinet logopedyczny w Katowicach, gdzie można liczyć na profesjonalne wsparcie. Ofertę znajdziemy na stronie https://logopeda.katowice.pl/. Czym dokładnie zajmuje się logopeda? Jest to terapeuta dzieci i młodzieży, który zajmuje się pomocą dzieciom z wadami wymowy. Jego zadaniem jest zapobieganie zaburzeniom mowy, rozpoznawanie problemów i usuwanie wad wymowy podczas terapii. W trakcie prowadzenia terapii u logopedy, bardzo ważne jest zaangażowanie dziecka i rodziców. Znaczenie ma to, że jedynie systematyczne ćwiczenia zapewniają sukces leczenia. Rodzice utrwalają z dzieckiem w domu opracowywany materiał. Włączenie się w tę kwestię rodziców z pewnością przekłada się na lepsze wyniki. Dzięki temu dochodzi do zautomatyzowania się prawidłowej wymowy w spontanicznej mowie dziecka. 

Jak widać, dzieci borykają się z wieloma wadami wymowy. Ważne jest to, aby działać jak najszybciej, umawiając wizytę u specjalisty. Logopeda posiada wiedzę i doświadczenie, dlatego doskonale wie, jak wyleczyć zaburzenia mowy u dzieci. W procesie leczenie dużą rolę odgrywają także rodzice, którzy motywują dziecko do działania.