Jak rewitalizować tereny poprzemysłowe i nadawać im nowe funkcje? Wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie dzielił się zastępca prezydenta Michał Bieda, który we wtorek, 24 stycznia, wziął udział w wizycie studyjnej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w ramach projektu Wsparcie zmian strukturalnych w regionach węglowych Ukrainy.

- Na miejsce spotkania wybraliśmy obiekt, który jest namacalnym dowodem udanej rewitalizacji terenów przemysłowych, czyli powstałe w postindustrialnych przestrzeniach byłej KWK Rozbark Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Podczas spotkania wiceprezydent Michał Bieda zaprezentował doświadczenia naszego miasta w zakresie transformacji oraz przedstawił gościom obiekty i miejsca objęte odnową. Na tej liście nie zabrakło więc terenów po byłej KWK Rozbark.

To tu oprócz centrum wspinaczkowego powstał Teatr Rozbark z salą widowiskową. Na terenach poprzemysłowych tworzone są również strefy aktywności inwestycyjnej, której przykładem mogą być np. tereny po byłych zakładach Orzeł Biały.

Dla interesariuszy z Ukrainy, wśród których znaleźli się przedstawiciele administracji centralnej, regionalnej, a także przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, było to kolejna okazja to zapoznania się z procesem transformacji w śląskim rejonie górniczym w szerokim kontekście uwarunkowań.

Projekt Wsparcie zmian strukturalnych w regionach węglowych Ukrainy, realizowany jest przez Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej, a współorganizatorem wizyty studyjnej był Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.