Logo

Budynki przy ul. Zabrzańskiej 126 i Olszewskiego 11 w Bobrku przejdą jeszcze w tym roku kompleksowe remonty. Dzięki pozyskaniu przez nasze miasto środków z Unii Europejskiej za prawie 4,2 mln zł w obydwu budynkach wielorodzinnych wyremontowanych zostanie łącznie 12 lokali mieszkalnych. Bytomskie Mieszkania podpisały już umowy z dwoma wykonawcami, którym przekazany został plac budowy, gdzie niebawem ruszą pierwsze prace.

Wizualizacja budynku przy ul. Olszewskiego 11 po remoncie

- Tak jak zapowiadaliśmy rozpoczynamy rewitalizację budynków w dzielnicy Bobrek. Remonty budynków przy ul. Zabrzańskiej 126 i Olszewskiego 11 są większą częścią projektu, obejmującego remont 40 pojedynczych lokali w Bobrku. Przeznaczyliśmy na niego 9,6 mln zł, z czego ponad 9 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Remonty dwóch budynków za blisko 4,2 mln zł

Podpisane z wykonawcami umowy przewidują przeprowadzenie do końca 2023 roku kompleksowych remontów w obydwu budynkach, w których odzyskanych zostanie łącznie 12 lokali - 4 w budynku przy ul. Zabrzańskiej 126 oraz 8 lokali w budynku przy ul. Olszewskiego 11.

Wizualizacja budynku przy ul. Zabrzańskiej 126 po remoncie

Warto dodać, że zakres prac w obydwu budynkach jest zbliżony i obejmuje przede wszystkim: termomodernizację, wymianę instalacji wewnętrznych, budowę nowych kominów, remonty dachów, przebudowy ścian, wymianę podłóg, tynków na sufitach, stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek schodowych, naprawę ścian zewnętrznych z uwzględnieniem spoinowania elewacji ceglanej, jak również wykonanie izolacji ścian w piwnicach.

Remont do końca 2023 roku. Zasiedlanie w 2024 roku

Zgodnie z zawartymi umowami wykonawcy mają czas do końca 2023 roku na wykonanie wszystkich remontów. Budynek przy ul. Olszewskiego 11 będzie budynkiem wielorodzinnym, a budynek przy ul. Zabrzańskiej 126 zostanie przekształcony z mieszkalno- usługowego na budynek o charakterze mieszkalnym wielorodzinnym. Zgodnie z projektem, wszystkie odzyskane lokale będą przeznaczone na najem socjalny. Nowi lokatorzy wprowadzą się tu w 2024 roku.

Zobacz wizualizacje budynków przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 po remoncie (1) Zobacz wizualizacje budynków przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 po remoncie (1)
7

Zobacz wizualizacje budynków przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 po remoncie

Zobacz wizualizacje budynków przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 po remoncie (2)
Zobacz wizualizacje budynków przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 po remoncie (3)
Zobacz wizualizacje budynków przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 po remoncie (4)
Zobacz wizualizacje budynków przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 po remoncie (5)
Zobacz wizualizacje budynków przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 po remoncie (6)
Zobacz wizualizacje budynków przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 po remoncie (7)

Łączna kwota remontu obydwu budynków wyniesie 4,2 mln zł, z czego budynku przy ul. Olszewskiego 11 - ponad 2,3 mln zł, zaś przy ul. Zabrzańskiej 126 - ponad 1,8 mln zł. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek” i współfinansowana jest w ramach środków Unii Europejskiej - RPO WSL na lata 2014 - 2020.