Remonty dróg i chodników, przebudowy dróg gruntowych, nowe place zabaw były głównymi tematami, jakie w poniedziałek, 27 marca poruszyli mieszkańcy Suchej Góry podczas spotkania z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem.

W poniedziałek, 27 marca w Szkole Podstawowej nr 38 prezydent Mariusz Wołosz spotkał się z mieszkańcami Suchej Góry.

Mieszkańcy pytali o remont drogi przy ul. Kadłubka. To zadanie inwestycyjne, które wymaga współpracy Bytomia i Radzionkowa, ze względu na to, że ul. Kadłubka znajduje się na granicy miast. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie projektu budowy drogi łączącej ul. Długą z ul. Kadłubka w oparciu o porozumienie z Gminą Radzionków. Planowany termin wszczęcia postępowania to II kwartał 2023 roku, a termin wykonania prac projektowych będzie wynosił 18 miesięcy. Dopiero wtedy będzie możliwe ogłoszenie postępowania na budowę drogi. Dlatego w najbliższych miesiącach MZDiM planuje wykonanie tymczasowej drogi z płyt betonowych.

W poniedziałek prezydent Bytomia spotkał się z mieszkańcami Suchej Góry

Mieszkańcy apelowali też o kontrole drogówki ze względu na to, że kierowcy często parkują na chodnikach, budowę nowych placów zabaw oraz stworzenie ścieżek rowerowych.

Uczestnicy spotkania zasygnalizowali też konieczność remontu chodników przy ulicy Strzelców Bytomskich, remontu przy ul. Partyzantów i ul. Galmanowej. Dopytywali o etap przygotowań do przebudowy ul. 9 maja. Natomiast mieszkańcy ul. Wiejskiej zaproponowali spotkanie w sprawie szczegółów projektu budowy ulicy Wiejskiej.

Najważniejsze inwestycje drogowe realizowane w Suchej Górze

Etap projektowania budowy ul. Wiejskiej zakończył się - wykonawca projektu jest w trakcie pozyskania decyzji ZRID oraz obowiązkowej opinii RDOŚ. Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej ul. Wiejskiej na odcinku 760 m, od skrzyżowania z ul. Łokietka do placu do zawracania. Szerokość jezdni będzie wynosiła 5 m. Wzdłuż projektowanej drogi zastosowano dwa progi zwalniające. W ramach budowy drogi powstanie również kanalizacja deszczowa, przebudowana będzie sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna, wybudowane oświetlenie, zbiornik retencyjny i przepompownia.

Nowa droga musi spełniać parametry techniczne zgodne z rozporządzeniem i uzgodnieniami z gestorami sieci - stąd konieczność zastosowania procedury ZRID, uregulowanie stanu prawnego terenu pod drogę oraz spełnienie odpowiednich parametrów użytkowych drogi.

Trwa także tworzenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 9 Maja a w 2022 roku.

Podczas spotkania z prezydentem Bytomia mieszkańcy Suchej Górze pytali m.in. o najważniejsze inwestycje w dzielnicy

Park Wiedzy w Suchej Górze

W ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowaliśmy projekt „Park Wiedzy i Rekreacji w Bytomiu - Suchej Górze. Geograficzne serce Górnego Śląska”. W ramach projektu wybudowaliśmy wieżę triangulacyjną wraz ze ścieżkami, które zostały uporządkowane i oznakowane. Przy ul. Kawki powstał parking. Oprócz tego, przy OSP Sucha Góra utworzyliśmy Park Wiedzy i Rekreacji z szachownicą, stacją meteo, globusem, zegarem słonecznym i urządzeniami stanowiącymi pomoce naukowe do przeprowadzanie lekcji geografii i geodezji w terenie. Cała inwestycja kosztowała 660 tys. zł. Na projekt zagłosowało 987 osób. W 2023 r. planujemy inwestycję związaną z remontem i wymianą kotłów w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 38.

Sytuacja terenów po Zakładach Ceramiki Budowlanej JOPEK

Prezydent omówił sytuację terenów przy ul. Łokietka. Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie podpalenia odpadów tekstylnych w 2019 roku znajdujących się na terenie dawnych Zakładów Ceramiki Budowlanej JOPEK. Obecnie na tym terenie znajdują się odpady pozostałe po działalności przedsiębiorstw - dachówki, elementy pokrycia dachowego, cegły, odpady tekstylne, które częściowo uległy spaleniu, odpady, pozostałe po prowadzonej działalności gospodarczej, umieszczone w bigbagach w miejscu dawnych zabudowań fabrycznych. Wydział Inżynierii Środowiska prowadzi monitoring tego terenu i postępowanie administracyjne w celu wydania nakazu usunięcia odpadów z całej nieruchomości.

Czyste powietrze i kontrole pieców

Podczas poniedziałkowego spotkania jego uczestnicy mogli zapoznać się ze szczegółami programów Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Stop Smog, umożliwiających dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Najważniejsze inwestycje w Bytomiu

Prezydent mówił również o najważniejszych inwestycjach w Bytomiu, które są w trakcie realizacji, m.in. o przebudowie ul. Dworcowej, linii kolejowej i hali peronowej Dworca PKP, przebudowie torowiska w ul. Piekarskiej oraz z centrum na Stroszek. Przedstawił też informacje o przebudowie ul. Piłsudskiego - drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz budowie zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego.

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami Stroszka i osiedla gen. Ziętka wzięli udział również zastępcy prezydenta Michał Bieda i Adam Fras, przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Michał Staniszewski, radni Rady Miejskiej Iwona Pakosz, Michał Misiaszek Maria Żyła i Marek Wilk, a także przedstawiciele MZDiM, Bytomskich Mieszkań, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 17 kwietnia o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej nr 43, przy ul. Suchogórskiej 98 i będzie dotyczyć Stolarzowic.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami

  • 17 kwietnia, godz. 16:30 - Stolarzowice, SP 43, ul. Suchogórska 98,
  • 24 kwietnia, godz. 16:30 - Górniki, remiza OSP, ul. Żołnierska 41.

O zmianach w harmonogramie będziemy informować na bieżąco.