Informacja Prezydenta Bytomia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu

Prezydent Bytomia informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu jest organem opiniodawczo-doradczym, której kadencja trwa 4 lata.

Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać działające na terenie Bytomia organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Uprawnione podmioty mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Rady.

Zgłoszenia kandydatów do Rady należy składać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 26 września 2023 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu Prezydenta Bytomia z dnia 1 września 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 12 września 2023 r. pod pozycją 6834.