Prezydent Bytomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Bytom w nieruchomości zabudowanej wraz z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonej w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 50

Zobacz nieruchomość na mapie