Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Pozbywasz się odpadów? Możesz narazić się na karę„Przyjmę tanio gruz i inne odpady”, „Przyjmę zużyte materiały budowlane”. Coraz częściej pojawiają się ogłoszenia, które kuszą nas możliwością taniego pozbycia się odpadów. Pamiętajmy jednak, że jeśli właściciel nie ma zgody na zbieranie odpadów, narażamy się na karę pieniężną.

W naszym mieście już wielokrotnie dochodziło do przypadków, w których służby miejskie, Straż Miejska, Policja czy przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ujawnili nielegalny zrzut odpadów. W takich przypadkach bardzo często osoba, która przywoziła odpady tłumaczyła się, że nie wiedziała, że przywóz odpadów w konkretne miejsce jest nielegalne. Dlatego apelujemy do mieszkańców Bytomia i nie tylko, aby sprawdzali czy osoby, które deklarują chęć przyjęcia odpadów mają stosowne zezwolenie tzn. decyzję prezydenta Bytomia na zbieranie odpadów.

Nasz apel związany jest z ostatnimi wydarzeniami w naszym mieście, gdzie służby miejskie ujawniły nielegalny zrzut pryzm starego asfaltu przy ul. Strzelców Bytomskich – mówi prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz. Przekazując prywatnemu podmiotowi odpady sprawdzajmy czy osoba lub firma ma stosowne zezwolenia. W przeciwnym razie narażamy się na odpowiedzialną administracyjną, a nawet karną – podkreśla Mariusz Wołosz.

Informacje czy osoba prywatna lub podmiot prywatny ma zezwolenie na odbiór odpadów można sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w Wydziale Inżynierii Środowiska. Posiadamy wszystkie decyzje, nawet te wydane przez inne organy publiczne, dotyczące zezwoleń na zbieranie odpadów na terenie naszego miasta – mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia. Apelujemy, aby uważać na ogłoszenia, w których tanim kosztem przyjmowane są odpady. Zanim zdecydujemy się z nich skorzystać, sprawdźmy czy jest to legalne – dodaje Waldemar Gawron.

Zgodnie z prawem, każdy osoba lub podmiot prawny mogą przyjmować odpady tylko wówczas, kiedy mają na to zezwolenie wydane przed organy administracji publicznej. W naszym mieście toczą się postępowania w związku z odbieraniem i składowaniem odpadów bez zezwolenia. Warto podkreślić, że w toku postępowania ustalane są również osoby lub podmioty prawne, które je dostarczyły.

Przypomnijmy, że w naszym mieście działa tzw. ekopatrol, który już wielokrotnie interweniował w sprawie nielegalnego zrzutu lub składowania odpadów. Warto podkreślić, że w takim przypadku sprawa przekazywana jest na policję, ale także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a sprawcom, którzy nie posiadają dokumentów pozwalających przewozić odpady, jak również ich składować grożą wysokie kary pieniężne, a także odpowiedzialność karna.

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek