W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku Polacy po raz trzeci po I Wojnie Światowej rozpoczęli walkę zbrojną o przyłączenie Górnego Śląska do macierzy. W tych wydarzeniach ważne miejsce odegrał Bytom, gdzie dziś rozpoczęły się Metropolitalne obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W nieistniejącym już hotelu „Lomnitz” sto lat temu znajdował się Polski Komisariat Plebiscytowy. To właśnie tam 30 kwietnia 1921 roku na spotkaniu Wojciecha Korfantego - Polskiego Komisarza Plebiscytowego z dowódcami wojskowymi podjęto decyzję o wybuchu powstania, które przesądziło o odebraniu Niemcom części śląska i zapewnieniu młodemu państwu polskiemu tak ważnego do rozwoju przemysłu. Dziś przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojskowych, organizacji pozarządowych, a także zwykli mieszkańcy oddali hołd bohaterom tamtych dni.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele Najświętszej Maryi Panny. O 20.21 w ramach ogólnopolskiej kampanii „ŚLĄSK WSPÓLNA SPRAWA” na ul. Gliwickiej został uruchomiony mapping „Niepodległa”. Godzinę później przemarszem wokół bytomskiego Rynku orkiestry wojskowej, kompanii honorowej, pododdziałów harcerzy, pocztów sztandarowych i przybyłych gości rozpoczęto drugą część obchodów. Orkiestra wojskowa wykonała uroczysty capstrzyk, a Wojciech Korfanty (w tej roli aktor Dariusz Niebudek) wygłosił przemówienie. Następnie nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt i odegrano Hymn Polski. Po przemówieniach zastępcy przewodniczącego Metropolii i prezydenta Bytomia oraz odczytaniu listów Marszałków Sejmu, Senatu i województwa śląskiego został odczytany Apel Pamięci, po którym nastąpiła salwa honorowa, wybrzmiało Hasło Wojska Polskiego i zostały na minutę włączone syreny alarmowe. Zebrani goście złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce, gdzie znajdował się Polski Komitet Plebiscytowy. Zaprezentowany został kolejny mappingBytom polskie serce Górnego Śląska początku XX wieku” na budynku, w miejscu, gdzie 100 lat temu mieścił się Polski Komisariat Plebiscytowy. Mapping przedstawiał wydarzenia i postacie z tamtego czasu, które odegrały istotną rolę w objęciu części Górnego Śląska przez odradzające się Państwo Polskie.

Po defiladzie wojskowej rozpoczęła się na bytomskim Rynku trzecia część obchodów. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Sznajder otworzył wystawę plenerową „Powstania Śląskie 1919 - 1921”. Kolejnym punktem programu było odsłonięcie przygotowanej przez artystów z Galerii Sztuki Użytkowej „Stalowe Anioły” instalacji artystycznej, inaugurującej Metropolitalne obchody 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w Bytomiu. Instalacja przedstawia pamiątkową ławeczkę pn. „Kalejdoskop czasu” i jest symbolem upływającego czasu, przypominać będzie o ogólnym znaczeniu historii w naszym życiu. Na awersie ławeczki umieszczona jest agrafka/ziherka, do której przyczepione są zawieszki z datami trzech Powstań Śląskich.

Na rewersie ławeczki będą umieszczane bieżące informacje i programy wydarzeń organizowanych w ramach Metropolitalnych obchodów 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego w Bytomiu.

Obok stanęła druga instalacja, przedstawiająca tradycyjną śląską, rozbarską - kwiatową galandę wraz ze wstążkami, która umożliwi mieszkańcom Bytomia i gościom wykonywanie pamiątkowych zdjęć. Galanda będzie jednym z elementów upamiętnienia przez bytomian 100. rocznicy III Powstania Śląskiego, tym samym upowszechniając wiedzę na temat tradycji śląskich. Pomysłodawcą i wykonawcą Foto galandy jest Bytomski Klub Samorządowy. Obchody zakończyły się wiązanką utworów wykonanych przez Orkiestrę Wojskową pod dowództwem kapitana Krystiana Siwka.