Inwestycje drogowe, postęp prac w kamienicach remontowanych przez Bytomskie Mieszkania i plan na tereny inwestycyjne przy ul. Kilara były głównymi tematami, jakie w poniedziałek, 21 listopada poruszyli mieszkańcy Rozbarku podczas spotkania z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem.

W poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 42 przy ulicy Chorzowskiej 28H odbyło się spotkanie prezydenta Mariusza Wołosza z mieszkańcami Rozbarku.

b

Ważne inwestycje w Rozbarku

Podczas spotkania prezydent mówił o inwestycjach drogowych zrealizowanych w 2022 roku. Przy ulicy Chorzowskiej ciąg komunikacyjny został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach prac wykonawca wybudował nową pochylnię oraz przebudował chodnik wzdłuż muru oporowego, wymienił część nawierzchni chodnika łączącego ul. Chorzowską z ul. Kilara, a także kanalizacji deszczowej i drenażu. Koszt całej inwestycji wyniósł 687 tys. zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 504 tys. zł. Doświetlone zostały przejścia dla pieszych przy ul. Siemianowickiej, Witczaka, Jana Pawła II oraz uzupełnione ubytki w drogach na ul. Tuwima, Kilara, Kochanowskiego, Chorzowskiej i Siemianowickiej. Na osiedlu między ulicą Tuwima a Chorzowską zmieniona została organizacja ruchu - strefa TEMPO 30 oraz ograniczenie tonażu do 5 ton.

b

Bytomskie Mieszkania

Mieszkańcy pytali prezydenta o postęp prac w kamienicach remontowanych przez Bytomskie Mieszkania. W październiku wykonawca termomodernizacji w budynkach przy ul. Żeromskiego 6 i 14, Miętkiewicza 5 i 7 oraz Witczaka 83 i 85 wstrzymał realizację prac i - pomimo wezwań - zszedł z placu budowy. Dlatego Bytomskie Mieszkania rozwiązały umowę z wykonawcą. Zakończyła się inwentaryzacja zrealizowanych już prac - na tej podstawie Bytomskie Mieszkania ogłoszą nowe postępowanie, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy, który dokończy realizację prac w 6 kamienicach.

Prezydent omawiał także z mieszkańcami inne inwestycje w zasobie lokalowym Bytomskich Mieszkań realizowane z budżetu gminy. W 2022 roku zrealizowano inwestycje w trzech budynkach, a do końca roku zakończone zostaną remonty w ośmiu budynkach i czterech lokalach, przy ul. Witczaka 60, Królowej Jadwigi 10, Remonta 16, Brzezińskiej 39, Witczaka 82, Tuwima 4a, Brzezińskiej 4, Konopnickiej 4. W 2023 roku planowane są remonty ośmiu budynków oraz 30 lokali zamiennych i 10 lokali socjalnych. Działania rewitalizacyjne Bytomskich Mieszkań realizowane w 2022 i 2023 są dzięki dofinansowaniu z UE. Główne prace remontowe w ośmiu budynkach w Rozbarku są realizowane na kwotę 11 mln zł.

b

Inwestycje w obiektach sportowych

Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy pytali również o inwestycje dotyczące obiektów sportowych. W ramach ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego na obiekcie GKS Rozbark powstało pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Boisko uzyskało certyfikat FIFA Quality Pro. Koszt inwestycji to 4,1 mln zł. W ramach tegorocznego #BO_Bytom powstało wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2. W ramach inwestycji, która kosztowała 1,1 mln zł, zamontowano również m.in. dwa stoły do gry w szachy, stół do tenisa stołowego.

Miasto zmodernizuje dach sali gimnastycznej GKS Rozbark. W ramach prac, prowadzonych w systemie „projektuj-buduj”, wyłoniony w przetargu wykonawca, ma m.in. rozebrać starą i wykonać nową konstrukcję dachu oraz wykonać pokrycia dachu z papy, wykonać obróbki blacharskie, zamontować nowe rynny i wentylację. Planowany termin zakończenia prac 2023 rok.

Mieszkańcy dopytywali o plan na tereny inwestycyjne przy ul. Kilara. Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom zamierza rozwijać inwestycje wspinaczkowe, a nowy inwestor przy ul. Kilara planuje budowę dużego zakładu produkcyjnego.

Inwestycje w placówkach edukacyjnych

Prezydent wspomniał o trwającej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, w ramach której wykonawca ociepla stropodachy, ściany, wymienia okna i drzwi, modernizuje instalację centralnego ogrzewania. Planowany termin zakończenia inwestycji, która kosztuje 5 mln zł, to połowa 2023 roku. Prezydent Mariusz Wołosz mówił także o zrealizowanych inwestycjach w placówkach edukacyjnych: termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 32, w ramach której m.in. docieplono ściany, wykonano drenaż, naprawę schodów zewnętrznych oraz modernizacji dachu Szkoły Podstawowej nr 6, która m.in. objęła rozbiórkę pokrycia dachu, pokrycia dachu dachówką ceramiczną i wymianę obróbek blacharskich.

Działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

W tym roku do sieci ciepłowniczej podłączone zostały m.in. budynki przy ul. Prokopa, Tuwima. W 2023 roku do PEC zostanie podłączony budynek przy ul. Chorzowskiej 14. W 2023 roku Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne planuje przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Tuwima 5A do 5F oraz Tuwima 31 do 41 wraz z wpięciem w okolicy budynku przy ulicy Tuwima 3.. BPK planuje także przebudowę sieci wodociągowej w ul Katowickiej Etap II w ulicy Siemianowickiej.

Kolejne planowane działania

Wśród planowanych inwestycji w dzielnicy jest również budowa farmy fotowoltaicznej przy ul. Kamieńskiej o mocy 8 megawat. Inwestycja powstanie przy ul. Kamieńskiej na powierzchni 7,5 hektara. Wydana już została decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia, podpisana została umowa przyłączeniowa z firmą Tauron, trwają przygotowania pozwolenia na budowę.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Miarki

Mieszkańcy poruszyli kwestie związane z organizacją ruchu na ul. Miarki. Do końca roku potrwa projektowanie nowej organizacji ruchu. W przyszłym roku nastąpi przebudowa i wprowadzenie nowej organizacji ruchu - na całej długości ul. Miarki zostaną przywrócone dwa pasy ruchu, a ścieżka rowerowa zostanie przeniesiona na chodnik, tworząc ciąg pieszo-rowerowy. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, przejścia dla pieszych zostaną zmodyfikowane poprzez budowę azyli. Zmodyfikowana zostanie również wyspa na skrzyżowaniu z ulicami Moniuszki i Rostka. Zachowane zostanie nowe przejście dla pieszych na wysokości ul. Matejki.

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Prezydent wspominał o oszczędnościach, jakie wprowadziło miasto, wymieniając w trzech ostatnich latach stare lampy na energooszczędne oświetlenie LED. Dzięki temu zużycie energii zostało ograniczone do około 61 procent.

Najważniejsze inwestycje w Bytomiu

Prezydent mówił również o najważniejszych inwestycjach w Bytomiu, które są w trakcie realizacji. Trwa przebudowy ul. Dworcowej, która obejmuje wymianę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przebudowę i zagospodarowanie całej ulicy Dworcowej, a także odnowienie 11 zabytkowych kamienic, przebudowę ul. Zaułek oraz 3 kamienic w okolicy Rynku. Planowany termin zakończenia prac drogowych to koniec 2022 roku. Prowadzone są również prace przy przebudowie ul. Piekarskiej i Sądowej, która obejmuje m.in. przebudowę torowiska, peronów tramwajowych, jezdni, chodników, oświetlenia. Inwestycja powinna zakończyć się w połowie 2023 roku. Trwa też przebudowa hali peronowej Dworca PKP. W ramach realizacji inwestycji przywrócone zostaną historyczne szklenia hali, a na peronach pojawią się m.in. nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne. Hala zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego przebudowana zostanie linia kolejowa 131 i dwie stacje PKP. Wśród planowanych inwestycji w mieście jest również przebudowa ul. Piłsudskiego. Został już rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz budowę zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego. Inwestycja pozwoli uporać się z problemem zalewania ul. Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów.

Przejścia dla pieszych, przebudowa ulic, bezpieczeństwo

Mieszkańcy apelowali o stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na osiedlu Zawadzkiego przy ulicy Tuwima i Głowackiego, przycięcia gałęzi przy latarniach w alei Marka Sienickiego, uporządkowania parkowania na ul. Schenka, między ul. Chorzowską a ul. Prokopa oraz przebudowa ul. Cichej na os. Zawadzkiego. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie remontów ulic na os. Zawadzkiego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Część dyskusji poświęcona była remontowi drogi przy ul. Kilara oraz zabezpieczenia mieszkańców na wypadek wojny - Wydział Zarządzania Kryzysowego we współpracy ze strażą pożarną podejmuje działania w tej sprawie.

Czyste powietrze

Podczas poniedziałkowego spotkania jego uczestnicy mogli zapoznać się ze szczegółami programów Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Stop Smog, umożliwiających dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych.

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami dzielnicy Rozbark wzięli udział również zastępca prezydenta Michał Bieda, radni Rady Miejskiej, a także przedstawiciele MZDiM, Bytomskich Mieszkań, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Komunalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 5 grudnia o godz. 16.30 w Bytomiu - Szombierkach w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Frycza-Modrzewskiego 5.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami Bytomia:

  • 5 grudnia, godz. 16.30 - Szombierki, ZST, ul. Frycza-Modrzewskiego 5,
  • 9 stycznia, godz. 16.30 - Łagiewniki, SP 27, ul. Świętochłowicka 12,
  • 30 stycznia, godz. 16.30 - Bobrek, SP 16, ul. Rataja 3,
  • 13 lutego, godz. 16.30 - Miechowice, SP 54, ul. Reptowska 86,
  • 27 lutego, godz. 16.30 - Karb, SP 21, ul. Worpie 14-16,
  • 13 marca, godz. 16.30 - os. Ziętka/Stroszek, SP 32, ul. Szymały 124,
  • 27 marca, godz. 16.30 - Sucha Góra, SP 38, ul. Korczaka 1,
  • 17 kwietnia, godz. 16.30 - Stolarzowice, SP 43, ul. Suchogórska 98,
  • 24 kwietnia, godz. 16.30 - Górniki, remiza OSP, ul. Żołnierska 41.

O zmianach w harmonogramie będziemy informować na bieżąco.