Średnio co 3 godziny i 9 minut - tak często wyjeżdżali bytomscy strażacy w 2022 roku. W sumie w ubiegłym roku strażacy ugasili 660 pożarów i interweniowali w przypadku ponad 1900 innych zdarzeń. W ratowaniu życia i zdrowia oraz mienia aktywnie uczestniczyli również strażacy z trzech bytomskich Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy wzięli udział łącznie w 520 zdarzeniach. We wtorek, 14 marca w siedzibie Komendy Miejskiej PSP przy ul. Łużyckiej, bytomscy strażacy podsumowali ubiegły rok, w którym wzrosła liczba zdarzeń w porównaniu z 2021 rokiem.

Bytomscy strażacy podsumowali rok

W corocznej odprawie podsumowującej funkcjonowanie KM PSP w Bytomiu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Stolarzowicach, Górnikach i Suchej Górze wzięli udział m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP, władze naszego miasta, ale również radni, parlamentarzyści oraz prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytomiu i byli strażacy, którzy przez wiele lat związani byli z bytomską jednostką.

- Dziękuję Wam za cały rok ciężkiej pracy na rzecz naszego miasta. Mieszkańcy zawsze mogą liczyć na Waszą pomoc, wspieracie i służycie bytomianom, dbając codzienne o ich bezpieczeństwo - mówił podczas spotkania prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Prawie 3 tys. interwencji pokazuje, jak bardzo jesteście potrzebni w mieście oraz jak dużą pracę wykonujecie, ratując ludzkie życie, zdrowie oraz mienie - podkreślał prezydent Mariusz Wołosz.

Rośnie liczba interwencji w Bytomiu

2772 zdarzenia, wśród których było aż 660 pożarów, 1913 innych zdarzeń, a także 199 fałszywych alarmów. Tyle bytomscy strażacy odnotowali interwencji, w których udział brali nie tylko strażacy z KM PSP w Bytomiu, ale również strażacy z OSP Stolarzowice, Górniki i Sucha Góra. Druhowie OSP łącznie interweniowali w 520 zdarzeniach na terenie naszego miasta.

Bytomscy strażacy podczas wtorkowej odprawy nie tylko podsumowali codzienną pracę w naszym mieście, ale również podkreślali jak ważne jest dobre wyszkolenie i profesjonalny sprzęt, którym codziennie się posługują. Jest on niezbędny nie tylko podczas gaszenia pożarów, ale również podczas wypadków drogowych, usuwania anomalii pogodowych, jak również podczas interwencji związanych z zagrożeniami tlenkiem węgla. Podczas corocznej odprawy Komendant Miejski PSP w Bytomiu mł. bryg. Tomasz Rutkowski podkreślał także znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie było więc okazją do omówienia spraw związanych z dofinansowaniem OSP, szkoleń oraz kursów dla strażaków - ochotników, ale również głównych celów Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która obowiązuje w naszym kraju od 2022 roku.

Strażak to zawód największego społecznego zaufania

Bytomscy straży nie tylko biorą udział codzienne w akcjach ratujących nasze życie, zdrowie i mienie. Organizują także dla dzieci i młodzieży konkursy wiedzy pożarniczej, zabezpieczają imprezy masowe, biorą udział w licznych szkoleniach, a także zawodach, gdzie zwłaszcza w pływaniu odnoszą spore sukcesy sportowe. Strażaków można również spotkać podczas organizowanych w naszym mieście akcji charytatywnych, pokazów czy szkoleń z zakresu wiedzy pożarniczej i pierwszej pomocy.

Warto dodać, że ramach KM PSP w Bytomiu działa również od kilkunastu lat Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego, która prowadzi specjalistyczne działania ratowniczo-poszukiwawcze. Strażacy-nurkowie dysponują specjalistycznym samochodem, łodzią ratowniczą, sonarem, pontonem oraz sprzętem służącym do nurkowania i prowadzenia akcji na powierzchni wody.

Na terenie Bytomia funkcjonują również trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. OSP Bytom Górniki, OSP Stolarzowice i OSP Sucha Góra, w których aktywnie działają strażacy - ochotnicy, organizując również liczne wydarzenia w mieście, jak m.in. Śląskie Mistrzostwa w Pierwszej Pomocy.