Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Bytomskie kamienice pięknieją. Tym razem na ul. PiłsudskiegoO piękny wygląd bytomskich kamienic dba nie tylko miasto, ale dbają też wspólnoty mieszkaniowe. Dobiega końca rewitalizacja wpisanej do rejestru zabytków modernistycznej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 65,69.

Rewitalizacja zabytkowych kamienic wymaga ogromnych nakładów finansowych i uzyskania szeregu pozwoleń. Obecnie kończymy prace związane z remontem elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 65,69, której efekty możemy już podziwiać – mówi Beata Fait-Alber, zarządca nieruchomości z firmy Magnez TC.

Kamienica przy ul. Piłsudskiego wybudowana w 1925 roku w stylu modernizmu wpisana jest do rejestru zabytków na obszarze chronionego układu urbanistycznego. Jej cechą charakterystyczną była kolorowa elewacja oraz piękna sztukateria, które dzięki zaangażowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej i zarządcy budynku, zostały poddane konserwacji. Tym samym uratowano je przed dalszą degradacją i odtworzono elementy sztukaterii.

Warto podkreślić, że prace renowacyjne obejmowały: czyszczenie, odgrzybianie i renowację elementów sztukaterii oraz ich odtworzenie poprzez wykonanie wiernych kopii, odtworzenie pierwotnej kolorystyki zarówno całej elewacji jak i elementów sztukatorskich, które zostały odkryte w trakcie czyszczenia, ale również wymianę obróbki blacharskiej, parapetów, attyki i gzymsów. Ponadto w trakcie prac przeprowadzono izolację fundamentów ściany tylnej budynku oraz wykonano kompleksowy remont przejścia bramowego z zastosowaniem kostki klinkierowej.

Obecnie trwają jeszcze prace związane z renowacją części parterowej, gdzie występują również piękne elementy sztukaterii nad bramą, które zostaną oczyszczone i odnowione
– mówi Beata Fait-Alber, zarządca nieruchomości. Kamienica po zakończonym remoncie z pewnością będzie jedną z wizytówek ul. Piłsudskiego – dodaje Beata Fait – Alber.

W 2021 roku Wspólnota Mieszkaniowa planuje wykonanie kolejnych prac, tym razem związanych z osuszaniem budynku. Wówczas wykonana zostanie iniekcja ściany frontowej oraz zamontowane urządzenia osuszające bezinwazyjną metodą odwróconej elektroosmozy ElektroAqua GPL-111.

Wszystkie prace renowacyjne w kamienicy przy ul. Piłsudskiego 65,69 będą kosztowały około 850 tys. zł.

Galeria zdjęć:Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom - Grzegorz Goik