Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Elżbieta Kwiecińska, która od prawie 23 lat pełni funkcję bytomskiego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego została nagrodzona na XXIII Gali Budownictwa, która odbyła się w chorzowskim Teatrze Rozrywki.

Gala jest stałym wydarzeniem kulturalnym regionu, w którym udział bierze ok. pół tysiąca osób. W trakcie uroczystości wręczane są nagrody i tytuły konkursu „Śląskie Budowanie”.

Oprócz Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa oraz Osobowości Budownictwa Śląskiego, wręczana jest również nagroda w kategorii Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej. Tę ostatnią właśnie otrzymała Elżbieta Kwiecińska.

Pani Elżbieta swoją funkcję w naszym powiecie pełni nieprzerwanie od stycznia 1999 roku. Jej ogromne doświadczenie oraz sumienna praca została doceniona na tegorocznej gali.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odpowiedzialny jest za kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, kontrolę działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych oraz współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Zdjęcie Elżbiety Kwiecińskiej