Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Termosy z ciepłymi napojami, żywność, koce termiczne, ogrzewacze do rąk. Między innymi w takie pakiety wyposażono patrole streetworkerów kontrolujących miejsca przebywania osób bezdomnych, które nie chcą korzystać z noclegowni. Projekt „Ludzie ulicy - streetworking”, dofinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu, realizowany będzie do końca roku.

Osoby bezdomne są jedną z najtrudniejszych do aktywizacji grup klientów pomocy społecznej. By ograniczyć skalę bezdomności „na ulicy” oraz przeciwdziałać sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu osób bez dachu nad głową, które pozostają poza systemem pomocy, ze wsparciem ruszyły specjalne patrole.

- W ramach naszego projektu uruchomiliśmy trzyosobowe patrole, które trzy razy w miesiącu docierają do osób bezdomnych i sprawdzają w jakich warunkach żyją i jakiej pomocy potrzebują. Są także wyposażeni w podstawowe artykuły, takie jak żywność czy apteczki - mówi Aneta Herman, kierownik bytomskiej noclegowni.

Dyżury patroli odbywają się poza godzinami pracy ośrodka, tj. w godzinach popołudniowych i wieczornych.Wówczas pojawiają się w miejscach koczowania osób bezdomnych: w pustostanach, piwnicach, ogródkach działkowych czy, prowizorycznych namiotach na obrzeżach osiedli itp.

- W październiku nasi streetworkerzy skontrolowali znane już wcześniej miejsca przebywania osób bezdomnych lub miejsca wskazane przez anonimowe osoby. Uwagę skierowaliśmy na centrum miasta, gdzie przebywa najwięcej osób bez stałego miejsca pobytu - mówi Aneta Herman.

W trakcie takiego patrolu osoby bezdomne są każdorazowo informowane o możliwościach skorzystania z różnych form pomocy oferowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jednym z działań MOPR jest prowadzenie noclegowni dla bezdomnych przy ul. Kosynierów, w której schronienie może znaleźć 100 osób. Czynna jest przez cały rok, a przebywające tu osoby mogą codziennie liczyć na ciepły posiłek.

Ponadto do kwietnia funkcjonuje tu ogrzewalnia, gdzie dodatkowo schronienie na noc może znaleźć do 40 osób. Wachlarz dostępnej pomocy jest różnorodny, ale ostatecznie to do osób zagrożonych należy decyzja o skorzystaniu ze wsparcia. Koszt realizowanego projektu to prawie 33 tys.zł. Jak zapowiada MOPR działania będą kontynuowane takze w przyszłym roku.

Informacje dotyczące miejsc przebywania osób bezdomnych można zgłaszać Straży Miejskiej w Bytomiu, drogą mailową na adres: , lub telefonicznie, w każdą środę, w godzinach 8.00 - 12.00 pod nr telefonu 516 421 607.