Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Trwa wymiana tablic informacyjnych parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie naszego miasta. Nowe tablice pojawią się przy 74 istniejących parkomatach, a także przy 23 nowych, które ustawione zostały na tych ulicach, gdzie rozszerzono Strefę Płatnego Parkowania.

Nowe oznakowanie parkomatów w mieście

Nowe tablice informacyjne są w kolorze zielonym, tak aby łatwiej było odnaleźć parkomaty wśród innych znaków drogowych i oznaczeń na terenie naszego miasta. Warto dodać, że na tablicy informacyjnej został umieszczony symbol parkomatu, a także napis „Parkomat”.