Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej został wprowadzony w celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, gazu i żywności.

Jak otrzymać dodatek osłonowy? Poznaj zasady przyznawaniaJak otrzymać dodatek osłonowy? Poznaj zasady przyznawania

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, których wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym oraz kwoty 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym w rozumieniu przepisów ww. ustawy.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można przesłać/składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu:

  1. elektronicznie: za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego,
  2. tradycyjnie (w wersji papierowej) w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach:
  • poniedziałek od 8.00 do 16.30
  • wtorek-czwartek od 8.00 do 15.00
  • piątek od 8.00 do 13.30.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej MOPR w zakładce „Druki do pobrania”. Dodatek osłonowy, przysługujący za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zostanie wypłacony w dwóch równych ratach: pierwsza w terminie do 31 marca 2022 r. oraz druga do dnia 2 grudnia 2022 r.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia br. nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do dnia 31 października 2022 r. W tym przypadku dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo (100%) niezwłocznie po jego przyznaniu, najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawione będą bez rozpoznania.

Więcej informacji w zakresie wdrażania dodatku osłonowego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu w zakładce Dodatki mieszkaniowe/ Dodatek osłonowy.