• W 2021 roku Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wszczął 2032 postępowania kwalifikacyjne dla kandydatów do służby w Policji. W ciągu minionego roku szeregi śląskiego garnizonu zasiliło 875 osób (w tym 138 kobiet). W całym kraju do służby przyjęto w sumie 6655 policjantek i policjantów. Nabór do służby trwa nieprzerwanie, a my zachęcamy do przystąpienia do rekrutacji – służba w Policji, choć wymagająca, jest jednocześnie bardzo ciekawa i daje ogromną satysfakcję.