Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych w pobliżu czy bezpośrednio w budynkach mieszkalnych?

Sieć stacji ładownia samochodów elektrycznych stale się poszerza. Wynika to z faktu, ze w naszym kraju rejestruje się coraz więcej pojazdów tego typu. Są one budowane nie tylko przez właścicieli domków jednorodzinnych w garażach czy ogólnodostępnych miejscach, ale i w blokach i ich pobliżu. To właśnie ten aspekt bierzemy pod lupę w naszym artykule.

Jakie ładowarki mogą być zainstalowane bezpośrednio w budynkach mieszkalnych oraz w ich pobliżu?

Bezpośrednio w budynkach mieszkalnych oraz w ich pobliżu zainstalowane mogą być 3 typy ładowarek pojazdów elektrycznych:

  1. prywatne – należące do poszczególnych mieszkańców, które wykorzystywane są wyłącznie na jego potrzeby,
  2. półprywatne – należące do właściciela budynku, przeznaczone do ładowania pojazdów elektrycznych, których posiadaczami są mieszkańcy danego obiektu,
  3. publiczne – należące do właściciela budynku lub operatora zewnętrznego, prawo do korzystania z nich mają mieszańcy, jak i osoby postronne.

My poniżej skupiamy się na kwestiach posadowienia ładowarki półprywatnej w budynku mieszkalnym, przed którym stawiany jest szereg wymagań. Warto jednak zaznaczyć, że właśnie na takie rozwiązanie decyduje się coraz więcej deweloperów, jest ono wygodniejsze w użyciu niż stacje na zewnętrznym parkingu. Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych to zadanie dla Sigmapolska.pl, eksperci firmy z pewnością pomogą wybrać najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie w danej sytuacji.

Stacja ładowania bezpośrednio w budynku mieszkalnym – jakie wymagania?

W nowoczesnych budynkach mieszkalnych hale garażowe, zazwyczaj podziemne, są już standardem. Zapewniając mieszkańcom wygodę, wielu deweloperów oraz zarządców decyduje się na posadowienie w tym miejscu stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Należy jednak pamiętać, że w tym aspekcie obowiązują restrykcyjne przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 roku, zmieniające wcześniejsze zapisy odnoszące się charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej. W dokumencie określono, że zapewnienie rozwoju elektromobilności powinno odbywać się w sposób zrównoważony i opłacalny. Oznacza to, że wybudowana infrastruktura powinna być łatwo dostępna, by móc obniżyć koszty ponoszone na poczet posadawiania indywidualnych punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Co ważne, w przypadku parkingów mających więcej niż 10 miejsc postojowych i znajdujących się wewnątrz budynku lub fizycznie do niego przylegających ustanowiono obowiązek instalacji infrastruktury kanałowej na wszystkich stanowiskach, tak aby w późniejszej perspektywie móc umożliwić montaż stacji ładowania. Istotne jest także zapewnienie miejsce ładowania dla 20% wszystkich miejsc parkingowych. Zgodnie z krajowymi przepisami moc ładowarki nie może być mniejsza niż 3,7 kW.

Na zakończenie warto podkreślić, że w określonych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od konieczności spełniania wymagań stawianych przez dyrektywę oraz przepisy krajowe i uzyskanie pozwolenia na budowę. Są to jednak indywidualne przypadki, które warto omówić ze specjalistami w dziedzinie elektromobilności.