Urząd Miejski w Bytomiu podsumowuje rok walki z przemocą domową w projekcie Relacja ma MOC
W naszej społeczności zakończył się ważny etap walki z przemocą domową, a mianowicie projekt "Relacja ma MOC". Inicjatywa ta, trwająca ponad rok, skupiała się na profilaktyce i edukacji, mając na celu budowanie zdrowych relacji międzyludzkich. Przyniosła ona namacalne korzyści dla wielu rodzin oraz wzmocniła współpracę między lokalnymi instytucjami.
  1. Zakończenie projektu "Relacja ma MOC" skupiającego się na profilaktyce przemocy domowej.
  2. Udział prawie 50 par wraz z rodzinami i zaangażowanie lokalnej społeczności.
  3. Organizacja warsztatów i spotkań z ekspertami dla wzmocnienia relacji rodzinnych.
  4. Finansowanie projektu z Funduszy Norweskich i środków krajowych, łączny koszt to ponad 1,3 mln zł.

W ramach projektu "Relacja ma MOC", mieszkańcy mieli szansę na uczestnictwo w różnorodnych działaniach mających na celu wsparcie rodzin i zapobieganie przemocy domowej. Inicjatywa ta, wspierana przez Fundusze Norweskie oraz środki krajowe, łącznie kosztowała ponad 1,3 mln zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie z Funduszy Norweskich.

Wsparcie specjalistów i edukacja

Projekt "Relacja ma MOC" zapewnił uczestnikom dostęp do konsultacji ze specjalistami, takimi jak psychologowie czy seksuolodzy, co przyczyniło się do poprawy jakości życia relacyjnego wielu rodzin. - Celem naszego projektu było zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska przemocy domowej, mówiła Agnieszka Kamińska, koordynatorka projektu. Działania te pozwoliły uczestnikom na lepsze rozumienie siebie i swoich bliskich, a także na naukę radzenia sobie z trudnościami.

Integracja społeczności

Projekt "Relacja ma MOC" to nie tylko wsparcie indywidualnych rodzin, ale także budowanie silniejszej i bardziej świadomej społeczności. - Naszym zadaniem było scalenie działań poszczególnych instytucji i organizacji, wymiana doświadczeń, podkreślała Dorota Zając, koordynatorka projektu. Dzięki temu możliwe było lepsze poznanie się i spójniejsze działanie różnych podmiotów na rzecz zapobiegania przemocy domowej.

W ramach projektu zorganizowano również szereg działań dla całej społeczności, takich jak warsztaty dla rodziców, zajęcia dla młodzieży oraz różnorodne wydarzenia integrujące. Te inicjatywy, skupiające się na promowaniu wspólnego spędzania wolnego czasu i rozwijania dobrych relacji w rodzinie, przyniosły pozytywne efekty dla wielu mieszkańców.

Podsumowując, projekt "Relacja ma MOC" przyniósł naszej społeczności nie tylko konkretne narzędzia do budowania zdrowszych relacji i zapobiegania przemocy domowej, ale także wzmocnił więzi między mieszkańcami i lokalnymi instytucjami. To ważny krok w kierunku budowania silniejszej i bardziej świadomej społeczności.


Opierając się na: Urząd Miejski w Bytomiu