Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Od 25 maja bezpośrednia obsługa klientów w Bytomskich MieszkaniachOd najbliższego poniedziałku, 25 maja w Bytomskich Mieszkaniach przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa klienta. Zachowane zostaną jednak zasady bezpieczeństwa i reżim sanitarny na wyznaczonych i zabezpieczonych stanowiskach w strefie wejściowej do budynków.

Mając na względzie rekomendacje służb sanitarnych oraz troskę o wspólne bezpieczeństwo zaleca się nadal, jako podstawową formę kontaktu: telefon, mail, skrzynkę podawczą umieszczoną przed budynkami jednostki, pocztę tradycyjną oraz wcześniejsze omówienie sprawy telefonicznie z pracownikiem właściwego działu.

Osoby przychodzące do Bytomskich Mieszkań powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Po wejściu do budynku należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce dostępnym płynem do dezynfekcji (dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych, jak i bez nich).

Więcej informacji dotyczących bezpośredniej obsługi klienta, telefonów do poszczególnych działów w Bytomskich Mieszkaniach oraz Punktów Obsługi Mieszkańca dostępne są TUTAJ

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom