Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Auto gaz Śląsk oferuje wachlarz usług związanych z montażem oraz serwisem samochodowych instalacji gazowych LPG do różnego rodzaju silników.

Czym właściwie jest LPG
LPG jest mieszaniną cząsteczek propanu i butanu zawierającą śladowe ilości innych związków chemicznych. Gaz LPG jest naturalnie występującym produktem ubocznym, ponieważ pochodzi z dwóch źródeł, 60% jest pozyskiwane podczas wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej z ziemi, a pozostałe 40% jest wytwarzane w procesie rafinacji ropy naftowej. Gaz LPG jest bezbarwny i bezwonny, dlatego też dodaje się do niego silny środek nawaniający, aby można było wykryć jego nawet bardzo mały wyciek. Ponieważ nie traci ani nie zmienia swoich właściwości z upływem czasu, czyli nie wietrzeje, nie zmienia stanu skupienia itp. może być długotrwale składowany bez utraty jakości i wydajności. W normalnej temperaturze pokojowej LPG jest gazem. Jeżeli zostanie poddany stosunkowo niewielkiemu ciśnieniu lub zostanie schłodzony przekształca się w ciecz. W postaci cieczy jest łatwy do transportowania i przechowywania, natomiast w pojemnikach wykonanych ze stali lub aluminium jest przechowywany po schłodzeniu lub pod ciśnieniem.
LPG to gaz niezwykle uniwersalny i można go z łatwością przemieszczać. Może być transportowany drogą morską, transportem kolejowym lub drogowym. Jest dostępny w szerokiej gamie opakowań i można go magazynować na wiele sposobów począwszy od butli wielokrotnego napełniania aż do zbiorników podziemnych.

Nie tylko autogaz - wszechstronne zastosowanie LPG
Gaz LPG oferuje bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Obecnie wykorzystywany jest w działalności handlowej, przemyśle, transporcie, rolnictwie, energetyce, do gotowania, ogrzewania i dla celów rekreacyjnych.
Może on być paliwem stosowanym do:

  • Napędu pojazdów samochodowych czyli autogaz jest preferowany jako alternatywne paliwo w transporcie samochodowym. Obecnie autogaz jest najbardziej akceptowanym paliwem alternatywnym w sektorze motoryzacyjnym. LPG jako paliwo samochodowego wytwarza znacznie mniej substancji szkodliwych niż inne paliwa kopalne, przyczyniając się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi przy jednoczesnym łagodzeniu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.
  • Ogrzewania rodzinnego domu jako paliwo do zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych, w tym centralnego ogrzewania, podgrzewania bieżącej wody, basenów z podgrzewaną wodą i klimatyzacji. W takim zastosowaniu LPG dodatkowo chroni odbiorców przed narażeniem na przerwy w dostawach energii.
  • Chłodzenia jako czynnik chłodzący w lodówkach i zamrażalkach.
  • Gotowania w kuchni jako źródło zasilania domowych kuchenek gazowych zapewniając niezawodne dostawy energii przez co jest powszechnie stosowany w hotelach i restauracjach oraz preferowany przez wielu szefów kuchni, ponieważ zapewnia wysoką temperaturę płomienia natychmiast po zapłonie eliminując tym samym czas rozgrzewania. LPG produkuje ciepło natychmiast reagujące na zmiany w ustawieniach i dystrybuuje je na całej powierzchni podstawy urządzenia kuchennego. Ponadto, LPG charakteryzuje się dużą wydajnością spalania bez wytwarzania czarnego dymu. Nie pozostawania on też żadnych śladów na urządzeniach kuchennych, a dzięki temu zapewnia łatwiejsze mycie tych urządzeń.
  • Spawania jako paliwo stosowane w czasie wykonywania prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięcia metali.
  • Kosmetyków w aerozolu jako gaz nośny np. lakieru do włosów.

LPG określany jest jako najbardziej uniwersalną energią na świecie. Jest wyjątkowym źródłem energii ze względu na swoje pochodzenie, korzyści, zastosowanie i branżę. Jest czystym, wydajnym i innowacyjnym źródłem energii o niskiej emisji tlenków węgla i oferuje korzyści konsumentom i środowisku. Dzięki natychmiastowej i globalnej dostępności, swojemu naturalnemu pochodzeniu, elastyczności transportu i uniwersalnym zastosowaniom, odgrywa decydującą rolę w procesie przechodzenia na bezpieczniejszy, odnawialny i konkurencyjny model energii.

tankowanie gazu LPG na Śląsku